[ Annons ]

Kostnaderna för att öppna nya butiker avskräcker och företagen tvingas leta utanför de mest populära områdena. Men med ett stort antal städer och stabila hyror sticker ett land ut som överlägsen favorit för nya butiksetableringar.
Publicerat 12 mars, 2015

Tyskland fortsatt populäraste land att öppna butik i

Kostnaderna för att öppna nya butiker avskräcker och företagen tvingas leta utanför de mest populära områdena. Men med ett stort antal städer och stabila hyror sticker ett land ut som överlägsen favorit för nya butiksetableringar.

Konjunkturutsikterna är osäkra, och kostnaderna på väg upp. Men trots det väntas detaljhandelns internationella expansion fortsätta under året. Det visar en ny undersökning från fastighetsrådgivaren CBRE.

[ Annons ]

I en enkät om detaljhandelsföretagens planer på global expansion (”How Active are Retailers Globally”) uppgav 47 procent av företagen att de största orosmomenten inför 2015 är osäkra konjunkturutsikter och skenande kostnader, till stor del på grund av högre lokalhyror och brist på lämpliga butikslokaler. Trots dessa utmaningar är internationell expansion alltjämt ett viktigt fokusområde och många detaljhandelsföretag fortsätter att investera i sina butiksnät under 2015.

Undersökningen visar också att Tyskland för andra året i rad behåller sin position som världens populäraste detaljhandelsmarknad, och 40 procent av företagen i undersökningen planerar att öppna en butik där under 2015. Därnäst kommer Storbritannien med 33 procent och Frankrike med 31 procent av företagen.

Tyskland är med sina 30 storstäder med hög köpkraft fortsatt attraktivt för globala detaljhandelsföretag. Och trots det stora intresset för den tyska marknaden har butikshyrorna på de flesta håll legat stabilt eller bara ökat marginellt. Även Storbritannien behåller sin ställning som populärt mål för kedjor från andra länder och efterfrågan på butikslokaler är fortsatt stark, i synnerhet i London.

– Butikskedjorna ställs inför många utmaningar just nu, exempelvis kraftigt stigande kostnader och kravet på att lyckas leverera i flera kanaler och anpassa verksamheten till ändrade konsumentbeteenden. Därför blir det allt viktigare för dem att ha ett starkt butiksnät som kan representera varumärket. Kostnaderna för att öppna en ny butik är fortfarande avskräckande och företagen måste nu söka sig bortom de populäraste och dyraste områdena, säger Peter Gold, Head of Cross-Border Retail på CBRE i en kommentar.

– Den positiva effekten av detta är att butiker med hög kvalitet får större geografisk spridning. Fortfarande tvekar en del företag att expandera på vissa marknader på grund av att det ekonomiska läget är eller förväntas bli osäkert. Men detaljhandelsföretagen har insett att konsumenterna verkligen värdesätter fysiska butiker och har för avsikt att öppna fler butiker.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]