Foto: Shutterstock
Publicerat 24 april, 2023

Tysk tvekan om energikrav

Stridigheter inom regeringskoalitionen kan leda till att Tyskland överger sitt stöd till EU-krav på obligatorisk energirenovering.

Efter att EU-parlamentet för en dryg månad sedan fattade beslut om sin position om direktivet om byggnaders energiprestanda, vanligen förkortat EPBD, ska den slutgiltiga utformningen nu upp i trepartsförhandlingar, så kallade triloger, mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet i EU.

Men enligt nyhetssajten Euractiv möter förslaget, som skulle innebära mycket långtgående krav på energirenoveringar, nu allt mer motstånd. Det är en grupp av sex länder, med Frankrike och Tyskland som ledare, som drivit på för en hög ambitionsnivå. Men enligt Euractiv märks nu en tvekan hos tyska regeringen. Enligt källor till Euractiv kan Tyskland komma att infoga sig till de länder, bland andra Sverige, som hellre ser en mer flexibel utformning.

[ Annons ]

Bakgrunden ska vara att den tyska trepartikoalitionen nyligen enats om att förbjuda nya fossila pannor från och med 2024. Ett kontroversiellt förslag som mött motstånd från liberala FDP. Som en kompromiss ska man istället enats om att överge krav på miniminivå för energiprestanda i EPBD.

Enligt Euractiv ska även Tysklands förbundskansler Olaf Scholz (SPD) ha börjat vackla. Det av rädsla att EPBD kan innebära ytterligare ekonomisk börda på redan hårt prövade tyska medborgare. Sedan tidigare har byggnadsminister Klara Geywitzuttryckt tvekan om krav på obligatorisk renovering är förenligt med den tyska grundlagen

Istället för den enstaka byggnadsstrategin som föreslås av Europeiska kommissionen och som stöds av parlamentet, eller den byggnadsbeståndsgenomsnittsstrategi som EU-länderna gynnar, kan en grannskapsbaserad strategi för obligatorisk renovering antas som en kompromiss, säger källor.

Dessutom menar Euractiv att Sverige, i egenskap av ordförandeland, inte visat några större ambitioner att inleda trepartsförhandlingarna. Till Fastighetstidningen sa meddelade dock Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), i mars att Sverige har för avsikt att lägga upp en planering av förhandlingen, tillsammans med parlamentet och kommissionen. Där här man på Klimat- och näringslivsdepartementet mycket tydlig med att man enbart kommer att företräda rådets position, något som Fastighetstidningen tidigare rapporterat om.

[Fler artiklar i temat]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]