[ Annons ]

Tyréns går in som ny delägare i Johanneberg Science Park. Ett av målen är att arbeta med större helhetsperspektiv i samhällsbyggnadsfrågor
Publicerat 10 januari, 2012

Tyréns blir delägare i Johanneberg Science Park

Tyréns går in som ny delägare i Johanneberg Science Park. Ett av målen är att arbeta med större helhetsperspektiv i samhällsbyggnadsfrågor

Johanneberg Science Park har bildats av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Göteborg Stad med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers Campus Johanneberg.

[ Annons ]

– Med Tyréns som ägare breddas ägarkompetensen på ett förträffligt vis vilket medför att vi stärker vår förmåga att gemensamt arbeta med större helhetsperspektiv i samhällsbyggnadsfrågor, säger Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park.

Avtalet skrivs på av parterna den 10 januari 2012 på Chalmersska Huset, i närvaro av Chalmers rektor Karin Markides och Kenneth Orrgren, styrelseordförande i Tyréns AB.

– Forskning och utveckling är viktigt för oss. Vi lägger ner stora resurser på detta, inte minst genom vår ägarstiftelse. Det är spännande att komma in i ett nytt sammanhang, som förhoppningsvis leder till nya sätt att tänka för oss. På sikt ser vi gemensamma utvecklingsprojekt, som flyttar fram Sveriges positioner inom samhällsbyggande, säger Ulrika Francke, VD Tyréns AB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]