Merparten av de privata bolagen förmedlar nu mera sina lägenheter via HomeQ. Foto: Shutterstock
Publicerat 29 april, 2020

Tydligt att de privata lämnat Boplats Göteborg

Boplats Göteborg förmedlades 1342 lägenheter under det första kvartalet. Det är en minskning från föregående år vilket främst beror på att andelen privata lägenheter minskar rejält.

Den 31 mars hade Boplats Göteborg 245 775 bostadssökande som samlar kötid, vilket är en ökning med ungefär 10 000 personer jämfört med året innan. Under det första kvartalet 2020 gick 1342 lägenheter till kontrakt. Med enkel matematik kan man alltså konstatera att kön växer. De som skrev kontrakt hade i genomsnitt 2383 dagar kötid, det vill säga runt sex och ett halvt år.

Även om andelen lägenheter från allmännyttan har ökat med 25 procent jämfört med samma period året innan, så har det totala antalet lägenheter minskat. Förklaringen är att andelen privata lägenheter sjunkit från nästan 49 procent under samma period 2019, till 15 procent i år.

[ Annons ]

Enligt Boplats Göteborgs kommunikatör Mats Ekblad var det en ren förväntad effekt efter att Göteborgs Stad köpte Fastighetsägarna GFR:s andel av Boplats i december 2018.

– Boplats omvandlades under 2019 till en bostadsförmedling där alla lägenheter måste förmedlas i turordning efter kötid efter det att hyresvärdens villkor är uppfyllda. Flera av de privata fastighetsägarna hade tidigt signalerat att de inte vill använda sig av bostadsförmedlingen och rangordna ansökningar efter kötid, säger Mats Ekblad.

Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR, är nöjd med det beslutet.

– Det var därför som vi lanserade HomeQ-samarbetet i januari förra året, där nu merparten av privata lägenheter i Göteborg annonseras. Den stora fördelen är att vi nu också har en gemensam plattform som till stora delar är nationell, vilket är bättre för de bostadssökande. Dessutom är det gratis för dem som söker bostad, till skillnad från de kommunala bostadsköerna, säger Rikard Ljunggren.

Statistik från HomeQ för första kvartalet visar att de fastighetsägare som gått över ditt fortsätter att förmedla lägenheter i ungefär samma takt som tidigare. Via HomeQ :s plattform skedde 886 uthyrningar i Göteborg. Siffrorna går inte att jämföra rakt av. Hos Home Q finns även fastighetsägare som inte tidigare förmedlade sina lediga lägenheter via Boplats.

– Vi har haft en bra start och ökar hela tiden. Det tillkommer hela tiden fastighetsägare som tidigare förmedlade sina lägenheter själva, men som tycker att det vi kan erbjuda fungerar bra för dem, säger Hedi Kurda, vd för HomeQ.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]