En elhandlare som säljer specifika elavtal, till exempel vind- eller vattenkraftsavtal, ska kunna redovisa varifrån elen kommer genom så kallade ursprungsgarantier. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som överlämnats till regeringen.
Publicerat 4 oktober, 2011

Tydligare regler för elmärkning

En elhandlare som säljer specifika elavtal, till exempel vind- eller vattenkraftsavtal, ska kunna redovisa varifrån elen kommer genom så kallade ursprungsgarantier. Det föreslår Energimarknadsinspektionen (EI) i en rapport som överlämnats till regeringen.

All el som säljs ska sedan några år ursprungsmärkas men tydliga regler för hur det ska gå till har saknats. Syftet med ursprungsmärkningen är att ge kunden tydlig information om varifrån elen kommer och vilken inverkan elproduktionen haft på miljön.

[ Annons ]

Systemet med ursprungsgarantier innebär att en elproducent kan ansöka om ursprungsgarantier för den el som företaget producerar. Med hjälp av dessa garantier kan sedan en elhandlare garantera en kund, som väljer att köpa till exempel vindkraftsel, att det matats in lika mycket vindkraftsel i systemet som kunden förbrukar.

Ett stort antal elhandlare erbjuder redan idag elavtal som bygger på ursprungsgarantier. Hittills har det inte varit obligatoriskt för elhandlarna att använda just ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el till slutkunden. Det har heller inte funnits några krav på hur elhandlaren ska förmedla information om elens ursprung till kunden.

– Vi vill att alla kunder som har elavtal ska känna sig säkra på att redovisningen från elbolagen gällande elens ursprung är rätt. Genom det nya regelverket så blir det tydligare för elhandlarna om vad som gäller och tillsynen av systemet förenklas, säger ställföreträdande generaldirektör Tony Rosten.

I rapporten, som gjorts på regeringens uppdrag, föreslår EI också att alla elhandlare på ett enhetligt sätt ska redovisa den egna energimixen och vilken miljöpåverkan energin har i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Detta ska göras på kundens faktura och på företagets hemsida.

Energimarknadsinspektionen är nu i slutfasen med att fastställa föreskrifter som innebär att ursprungsgarantier ska vara en förutsättning för att få sälja el med ett specifikt ursprung. Föreskriftsarbetet beräknas vara klart i slutet av 2011. Utgångspunkt i arbetet med föreskrifterna är befintlig svensk lagstiftning samt EU:s förnybartdirektiv och elmarknadsdirektiv.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]