[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 24 november, 2020

Tydligare krav i markanvisningar

Nu ska Göteborg stad förtydliga sina riktlinjer för vad som ska gälla vid överlåtelse av kommunens mark.

Göteborg har ett stort markinnehav och äger ungefär hälften av all mark inom kommunens gränser. Under de senaste 13 åren har regelverket för markanvisning, som föregår en överlåtelse, reviderats flera gånger. Därför finns nu ett behov att strama upp riktlinjerna.

Ett viktigt förtydligande är att kravställningen inte ska vara given från en markanvisning till en annan. Man förtydligar att det är fastighetsnämnden som fattar beslut om vilka krav som ska gälla vid varje enskild markanvisning.

[ Annons ]

Exempel på villkor som staden kan ange i samband med markanvisning är fördelningen av upplåtelseform, men även villkor vad avser ekologisk och social hållbarhet. I förslaget till riktlinje har det skett ett förtydligande kring kravet att ett antal ordinarie hyreslägenheter, motsvarande en viss andel av de nyproducerade hyreslägenheterna, ska upplåtas till kommunen inom ramen för stadens bostadssociala ansvar enligt socialtjänstlagen.

Här finns också med åtgärder för socialt ansvarstagande från de som får en markanvisning. Det kan handla om exempelvis erbjudande av lärlingsplatser och yrkesorienteringspraktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtaganden. Förslaget till riktlinje kommer nu att översändas till kommunstyrelsen. Beslut om ny riktlinje tas av kommunfullmäktige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]