Vy från Fisksjöäng med gasverksområdet i förgrunden. Foto: Oscar Properties (c) Herzog & de Meuron.
Publicerat 17 juni, 2016

Tvingas kapa Gasklockan med 50 meter

Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden skulle ha blivit 140 meter hög. Nu slår mark- och miljööverdomstolen fast att den endast får byggas 90 meter hög.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat sin dom gällande Oscar Properties projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Domen godkänner en förändring av detaljplanen som innebär att höjden på byggnaden får vara 90 meter. Den byggnad som hittills planerats, enligt detaljplanen som Stockholms Stad tidigare slagit fast, var 140 meter hög.

[ Annons ]

Oscar Properties kommer nu att i samråd med Stockholms Stad analysera domen för att se vilka slutsatser och handlingsalternativ som är aktuella.

Den planerade byggnaden skulle inrymma cirka 400 bostäder. Det är ännu oklart om och i så fall hur en lägre maxhöjd på byggnaden kan komma att påverka antalet byggbara bostäder.

– Det är blandade känslor. Vi är besvikna över att vi inte får bygga det 140 meter höga hus vi ville bygga, men vi är väldigt glada över att det nu finns en detaljplan som innebär att vi får bygga på platsen, säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.

Han flaggar för att huset som byggs nu kan komma att se annorlunda ut.

– Den nuvarande utformningen är baserad på att huset skulle vara 140 meter högt. Nu när det blir lägre kommer det antagligen att omarbetas, men vårt mål är att bidra med ett hus av hög arkitektonisk kvalitet, säger Oscar Engelbert.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]