[ Annons ]

Publicerat 25 augusti, 2014

Tveksam analys bakom förslag som ger högre skatt

Utrymmet för fastighetsrelaterade frågor var återigen rekordstort under årets Almedalsvecka. Utöver alla seminarier ägnade statsministern en del av sitt tal åt bostäder och lanserade Sverigebygget med sina Allianskollegor, stadsutveckling diskuterades från olika perspektiv och Företagsskattekommitténs förslag om avdragsbegränsningar fick kritik från flera håll. Kritiken är välkommen. Kommitténs förslag var illa genomtänkta och gick delvis stick […]

Utrymmet för fastighetsrelaterade frågor var återigen rekordstort under årets Almedalsvecka. Utöver alla seminarier ägnade statsministern en del av sitt tal åt bostäder och lanserade Sverigebygget med sina Allianskollegor, stadsutveckling diskuterades från olika perspektiv och Företagsskattekommitténs förslag om avdragsbegränsningar fick kritik från flera håll.

[ Annons ]

Kritiken är välkommen. Kommitténs förslag var illa genomtänkta och gick delvis stick i stäv med ambitionen att bygga fler hyreslägen­heter. Här förefaller det som om utredningen har backat något och nu vidgått att man borde tänkt efter lite mer.

Men problemet för branschen är inte bara bostadsrelaterat. Utredningen blottlägger inställningen att kommersiella fastighetsbolag både kan och bör beskattas lite hårdare, något som återkommer i regeringens Sverigebygget.

Infrastruktursatsningar är viktiga för att kunna bygga fler bostäder. I det avseendet är Sverigebygget utmärkt. Men de offentliga investeringar som regeringen föreslår ska enligt förslaget medfinansieras av fastighetsbranschen genom exploateringsavtal. Dessutom vill man undersöka möjligheten att införa en infrastrukturskatt som belastar kommersiella fastighetsföretag.

Det är orimligt och bygger på en haltande analys av värdeförändringar i bolagen. Något självklart direkt samband mellan offentlig medfinansiering och ökade fastighetsvärden finns inte.

Tillsammans med Företagsskattekommitténs förslag innebär Sverigebygget en kraftigt ökad beskattning av fastighetssektorn. Effekterna för företagen, deras hyresgäster och samhällsekonomin måste naturligtvis analyseras bättre. I det avseendet förutsätter vi att en kommande regering visar ett ledarskap som förmår greppa över hela bostadsfrågan i syfte att få till en fungerande bostadsmarknad och rensar hjulet från käppar, inte kastar in nya.

Rensa hjulet från käppar, kasta inte in nya

Det är fantastiskt kul med det växande intresset för stadsutveckling. Konkreta stadsutvecklingsfrågor har alltid varit centrala i lokala valrörelser. Nu ser vi hur frågor som berör stadens möjligheter att växa och förändras med hänsyn till dagens och morgondagens utmaningar allt oftare även diskuteras generellt.

När diskussionen växer tydliggörs konflikter, för sådana finns förstås även här. Det är i grunden bra. Tydliga alternativ främjar både diskussion och utveckling.

När respekten för varandras åsikter brister, oförsonlighet ges utrymme och debattörer söker sig till skyttegravarna blir diskussionen emellertid fattigare och utvecklingen äventyras. Embryon till detta har jag sett i en del meningsutbyten om bilens roll i stadsutvecklingen.

Men hur städer utvecklas får förstås inte handla om en kamp som ställer bilen mot cykeln, eller andra fortskaffningsmedel. För både fastighetsägare, och de som bor och verkar i staden, är det viktigt med flera alternativ och en väl fungerande infrastruktur för både person- och varutransporter.

Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv är det oerhört viktigt att utveckla kollektivtrafiken och göra det enklare att välja alternativ till bilen – och dagens huvudsakligen fossilbränsle­baserade bilpark. Det kan vi bidra till i vårt stadsutvecklingsarbete.

Men runt om i landet – och Stockholms­regionen utgör inget undantag – är och förblir bilen över överskådlig tid viktig för både privatpersoner och näringsliv. Diskussionen om hur vi formar morgondagens städer måste rymma även den insikten.

Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]