Bild: Norconsult
Publicerat 1 november, 2017

Tvärfackligt samarbete bakom nytt centrum för idrott och kultur i Knivsta

Den passivhuscertifierade anläggningen i Knivsta kommer husera idrottshallar, ishall och gemensamma kommunikationsytor och är kommunens hittills största byggprojekt.

Ett aktivt föreningsliv, folkhälsa, boendemiljö, energi och miljö samt fritid och kultur är Knivsta kommuns vision. Det nya idrottscentret, som går under arbetsnamnet CIK, är ett viktigt steg mot att förverkliga visionen. Anläggningen kommer bestå av två stora sporthallar, kampsportslokal, scenkonstlokal, ishall samt café, förråd, kontor och konferensrum.

[ Annons ]

Norconsults planarkitekter har tagit fram detaljplanen för anläggningen, samt arbetat med gestaltningen av huset både invändigt och utvändigt. Byggnaden är också anpassad för att möta alla användares tillgänglighetsbehov.

Scenkonstlokalen har genomförts i ett samarbete mellan arkitekter och akustiker, och är därför anpassad för all slags scenkonst som musik, teater, tal och konferenser. Norconsults landskapsarkitekter har också haft ansvar för CIKs utemiljö med tillgängliga entréer, cykel- och bilparkeringar och elstolpar för elbilar.

CIK kommer bli passivhuscertifierad där materialen är genomtänkta utifrån sina egenskaper. Hela anläggningen kläs i trä, med ytterväggar och tak i träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. Luftsystemen ska återvinna värme från driften av is- och sporthallen och scenkonstlokalen och CIK:s ishall kommer troligen bli världens första passivhuscertifierade ishall.

CIK beräknas vara färdigställt årsskiftet 2019/2020.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]