Publicerat 7 april, 2021

Två nyval föreslås till styrelsen i Serneke

Aktieägarna i byggbolaget Serneke kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer i nuläget att föreslå att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2020. Skälet till styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning är
bolagets behov av finansiell flexibilitet för hantering av den egna projektportföljen. Styrelsen har
därför prioriterat att bolaget vidmakthåller en stark finansiell position

Valberedningen föreslås omval av styrelseledamöterna Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård, Per Åkerman och Jan C. Johansson samt nyval av Mariann Östansjö och Lars Kvarnsund som styrelseledamöter. Anna Belfrage har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Jan C. Johansson som styrelseordförande och Per Åkerman som vice styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande högst 7,2 miljoner nya aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]