[ Annons ]

Foto: Amjad Sheikh/Wikipedia.
Publicerat 23 mars, 2016

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas

Två tredjedelar av alla bygglov i Göteborg överklagas, men nästan ingen får rätt. Ändå innebär överklagandena att bostadsbyggandet fördröjs. Det skriver SVT Nyheter Väst.

Ett bostadsprojekt kan överklagas i flera instanser både när det gäller detaljplan och bygglov. I genomsnitt tar det ett halvår per instans för ärendet att prövas.

[ Annons ]

– Det är klart att det är frustrerande. När vi börjar ett planarbete så har vi ofta ambitioner att det ska gå smidigt, säger Gunnar Persson, chef Plan Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, till SVT.

I Sverige överklagades förra året 22 procent av alla detaljplaner. I Göteborg var antalet överklaganden desto högre.

– Siffran är ungefär en tredjedel för alla detaljplaner och två tredjedelar av alla bostadsplaner, säger Gunnar Persson.

Överklagandena fördröjer bostadsbyggandet och samtidigt är det väldigt få som får rätt på sin överklagan. Enligt Gunnar Persson var det i stort sett ingen som fick rätt i Göteborg under förra året.

Fakta: Överklaganden

Riksdagen fattade i år beslut om en ändring i plan- och bygglagen. Lagändringen gäller instanskedjan för att överklaga kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Lagen innebär att det efter den första juni i år kommer finnas tre instanser att vända sig till för överklaganden. Dessa tre är Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.

Tidigare skickades överklaganden först till Länsstyrelsen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]