[ Annons ]

Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 4 februari, 2016

Två års hyressamtal över – utan resultat

De senaste två åren har Fastighetsägarna Stockholm bedrivit överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm om principiella och sakliga hyresfrågor i regionen. Fortfarande har inga konkreta överenskommelser kunnat göras, och nu väljer Fastighetsägarna Stockholm att avbryta samtalen.

Fastighetsägarna Stockholm har med omedelbar verkan avbrutit såväl informella som formella överläggningar med Hyresgästföreningen Region Stockholm. Efter drygt två resultatlösa år ser inte Fastighetsägarna Stockholm att det är fruktbart att fortsätta.

[ Annons ]

– Jag förstår att det är en stark markering och att människor kan bli upprörda. Som parter på bostadsmarknaden har vi har ett stort kollektivt ansvar för såväl hyresgäster som fastighetsägare, men vi kan inte fortsätta stånga oss blodiga. Status quo är inte att ta ansvar. Att vi lämnar samtalen är en signal och en vädjan till politiken att skapa ett tydligare ramverk för en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Billy McCormac, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Under drygt två års tid har parterna bland annat diskuterat svårigheterna att nå samförstånd kring hur hyror bör bestämmas samt effektivitetsproblemen i de årliga hyresförhandlingarna. Billy McCormac berättar att överläggningarna gått både upp och ner och varit intensiv i perioder, men att samtalen alltid kraschat och att många omstarter gjorts. Inga konkreta uppgörelser har gjorts.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder uttrycker besvikelse över att Fastighetsägarföreningen Stockholm lämnat samtalen om en ny hyressättningsmodell i Stockholm.

– Sedan jag blev vald till ordförande för Hyresgästföreningen har jag försökt öppna dörrar, bjudit in till samtal om att utveckla förhandlingssystemet och betonat att parterna har ett ansvar för att utveckla hyresrätten. Både för de som bor idag och för de som ska bo i framtiden, säger hon.

Ett specifikt område som diskuterats under överläggningarna är tidpunkten för förhandlingsperioden, som Hyresgästföreningen önskat flytta fram för att hinna granska allmännyttans bokslut inför de nya förhandlingarna.

– Vi har varit beredda att flytta fram förhandlingsdatumet till 1 april. I gengäld skulle vi vilja ha en oberoende medlingsfunktion att vända sig till väldigt tidigt i processen om man inte lyckas komma överens. Vi hann så långt som till att fatta beslut om detta i styrelsen, men Hyresgästföreningen sköt ner förslaget och vi fick vika oss, berättar Billy McCormac.

Efter alla omstarter ser han inte hur möjligheten skulle finnas att återuppta överläggningarna om Stockholms hyressystem med Hyresgästföreningen.

– Till slut finns inget kvar att hoppas på inom de nuvarande relationerna mellan parterna. Någonstans måste man ta ställning. Jag kan inte stå för att vi i över två år ska erbjuda kompromisser och bjuda till utan att få någonting tillbaka. Nu erkänner vi att vi behöver hjälp, och det tycker jag är att ta ansvar, avslutar Billy McCormac.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]