[ Annons ]

Från och med nästa år får man inte längre slänga matavfall i avfallskvarnar som är kopplade till avloppsnätet. Foto: SVoA
Publicerat 12 september, 2023

Tusentals avfallskvarnar måste pensioneras 2024

Alla fastighetsägare som har matavfallskvarnar installerade och kopplade direkt till avloppet måste hitta alternativa lösningar för att uppfylla regelverket nästa år. 

Ny lagstiftning baserad på EU-regler gör att matavfallskvarnar som är kopplade till avloppsnätet förbjuds från den 1 januari 2024. Det innebär att matavfall fortsättningsvis måste samlas separat, så att det inte blandas med andra typer av hälsovådligt avfall, till exempel kemikalier eller läkemedel. Tanken är att skapa rena fraktioner som kan användas till biogas och biogödsel.

Om avfallskvarnen är kopplad till en tank eller avskiljare så uppfylls kraven om separat insamling av matavfall. Då behöver man inte göra nånting. Men de som har avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppet måste hitta alternativa lösningar. 

[ Annons ]

Enligt Stockholm Vatten och Avfall finns det cirka 22 000 matavfallskvarnar i Stockholm. 1 000 av dessa är i villafastigheter. Men då det inte finns krav på att anmäla installation är ett rimligt antagande att det finns ett mörkertal, bland annat i bostadsrättsföreningar.

Och hur många det finns i övriga riket är omöjligt att säga. Därför vet man heller inte hur många kvarnar som måste pensioneras. Klart är dock att fastighetsägarens ansvar då det nya regelverket träder i kraft är att se till att det finns en fraktion för separat matavfallsinsamling.

I stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har den nya lagen ställt till med problem. Norra Djurgårdsstaden är byggd som ett miljöprofilområde, och på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida beskrivs matavfallskvarnarna, som finns i alla hushåll, som en del av stadsdelens miljöeffektiva system. Nu är läget det motsatta, eftersom de inte får användas framöver.

– Det här nya regelverket kommer inte från oss, utan är en EU-lagstiftning som vi måste anpassa oss till, vilket regeringen beslutade om i december 2022. När man bestämde sig för att installera kvarnarna kände man troligen inte till att det skulle bli en regeländring, utan tyckte att matavfallskvarnarna var ett bra beslut eftersom att matavfallet är sån viktig resurs, säger Alexandra Fleetwood, kommunikationschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Stadsdelen får visserligen dispens, då de likt fastigheter som har insamling med säck, stationär eller mobil sopsug är undantagna från det nya regelverket fram till halvårsskiftet 2024. Utredning pågår också om att eventuellt förlänga övergångsbestämmelserna fram till årsskiftet 2025.

Men sen måste fastighetsägarna kommit på en annan lösning. I Norra Djurgårdsstaden finns det fyra olika alternativ. 

  • Ändra en fraktion i sopsugen till separat insamling av matavfall
  • Ordna för ett separat kärl för matavfall i miljörummet
  • Använda optisk sortering då Resursutvinning Stockholm är färdigbyggt och driftsatt
  • Byta till avfallskvarnar, som är kopplade till en separat tank eller avskiljare som uppfyller kraven

Under hösten kommer Stockholm Vatten och Avfall kontakta fastighetsägare för att samtliga ska få en tydlig bild över hur de berörs av det nya regelverket.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]