[ Annons ]

Anders Björling, Teknisk chef, Castellum. Foto: Castellum
Publicerat 3 februari, 2022

Tummen upp för regeringens elstrategi

Regeringen beslutade på torsdagen om en nationell strategi som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Castellum bidrar gärna till utvecklingen.

– Vi ska nu genomföra vår tids största elektrifiering.
Det sa energiminister Khashayar Farmanbar (S) när han under torsdagen presenterade regeringens elektrifieringsstrategi.
I den ryms 67 åtgärder inom fem övergripande områden på tre år. Det är just en strategi som mer pekar ut riktningen än kommer med konkreta åtgärder. Men det handlar bland annat om att ge myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på hur bland annat elnätet och laddningsinfrastrukturen kan byggas ut.
Det talas även om att skapa en mer effektiv användning av effekt och energi. Regeringen ska därför inrätta ett elektrifieringsråd för fortsatt samverkan.

Och där kan fastighetsbranschen definitivt bidra, tror Anders Björling, Teknisk chef, Castellum:

[ Annons ]

– Vi vill och är absolut med. Castellum ser både ekonomi och värde i att på ett hållbart och säkert sätt samla funktioner inom olika bestånd och områden. Syftet är att optimera och frekvensreglera de effektbehov som byggnaderna har.

Det man bland annat tittar på är ”storkvarter” där de ska kunna samordna flera fastigheter samtidigt. 

– I förlängningen skulle vi även kunna bidra med förändrade behov hos de olika verksamheterna, men det får bli nästa steg. I första steget arbetar vi med lokala energilager, lokal solelproduktion samt intelligenta laddinfrastrukturer för fastigheterna och dess byggnader. Idag arbetar vi utöver tekniken med att samverka med de lokala nätägarna för att få till så hållbara och effektiva lösningar som möjligt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]