[ Annons ]

Publicerat 26 februari, 2015

Tufft för äldre kontor i stans sekundära lägen

Antalet nyproducerade kontor ökar och konkurrerar ut kontor i sekundära lägen i staden. Samtidigt är bostadsbristen i Jönköping påtaglig, precis som i övriga Sverige.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Det som främst utmärkt Jönköping under 2000-talet är tillväxten. Kommunen närmar sig 132 000 invånare och befäster sin position som en av landets mest expansiva städer utanför storstadsregionerna. Det sker satsningar på högskolorna vilket är av stor betydelse för att säkra tillgången på högutbildad arbetskraft. Detta visar sig också i statistiken då kommunen har en högre förvärvsfrekvens och en lägre arbetslöshet jämfört med riket. Jönköpings profil som ett handels- och logistikcentrum tydliggörs av betydligt högre andelar arbetstillfällen än riksgenomsnittet inom handel samt transport och magasinering.

Kontor
Jönköpings kommersiella centrum med A-läge för kontor och butiker utgörs idag av området utmed Vätterns södra strand mellan Järnvägsstationen i väster och Hovrättstorget i öster. Hyresnivåerna för moderna kontor i A-läge i Jönköping bedöms ligga inom intervallet 1 300–2 000 kronor per kvadratmeter, men det förekommer även nivåer däröver. Hyresnivåerna för kontorslokaler i Jönköping har stigit de senaste åren och den största anledningen är det ökade utbudet av nyproducerade kontor, bland annat i köpkvarteret Atollen. De nytillkomna kontorsytorna har inneburit att objekt lämnas med större ytor än vad de nya ytorna representerar, och förlorarna är sämre kontor i mindre attraktiva lägen.

I november planeras Vätterhems lägenheter vid Strandängen vara inflyttningsklara.
I november planeras Vätterhems lägenheter vid Strandängen vara inflyttningsklara.

Handel
Jönköping har tre stora handelscentrum, Öster och Väster i centrala Jönköping samt A6 köpcentrum. Öster har under senare tid visat en starkt positiv utveckling med fler starka butiker och hög omsättning. Många nyetableringar har skett och det mest attraktiva läget i stadsdelen idag är Östra Storgatan/Smedje-gatan och Lantmätar-/Borgmästargränd. Centrum Väster utvecklas mer mot att bli ett nöjescentrum med restauranger, caféer och pubar. A6 köpcentrum är fortsatt starkt, med så väl fackhandel, externhandel och butiker. På senare år har även Solås köpcentrum vuxit i betydelse. Det senaste tillskottet är miljardsatsningen Atollen i Jönköpings Östra centrum där det skapats en ny stadsdel med bostäder, butiker, restauranger, service och arbetsplatser.

Bostäder
I Jönköping är de största ägarna till bostadsfastigheter det kommunala Vätterhem samt de privata aktörerna Din Bostad, HSB Göta och Jönköpings Bygginvest. Det råder idag bostadsbrist i kommunen. Under 2013 färdigställdes dock 1 154 bostäder, att jämföra med 244 år 2012. Idag utgörs cirka 20 procent av lägenheterna i beståndet av bostads-rätter. Nybyggnation pågår i såväl förtätnings- och omvandlingsområden som nya bostadsområden. Nära 80 procent av nyproduktionen förväntas bli lägenheter i flerbostadshus. Av den beräknas upp mot 40 procent bli hyresrätter. Hyresnivån för nyproducerade bostäder varierar i intervallet om 1 500–1 700 kronor per kvadratmeter, vilket är betydligt högre än det äldre beståndet.

Investeringsmarknad
De största ägarna till kommersiella fastigheter i Jönköping är aktörer som Alecta, Corallen, Ekblads, Lundbergs, Norrporten och Tosito. Under året genomfördes ett flertal affärer, exempelvis Saabs försäljning av fastigheten Domherren 23 till Nordika Fastigheter för en köpeskilling mellan 140–160 miljoner kronor. Den totala arean uppgår till cirka 17 600 kvadratmeter, vilket motsvarar ett pris mellan cirka 8 000–9 100 kronor per kvadratmeter.

Slutsats
Bostadsbristen i Jönköping är precis som i många andra kommuner stor. För att företag ska kunna erbjuda arbeten och för att kunskap ska kunna stanna inom regionen och skapa nya företag krävs det att fler bostäder i småhus och flerbostadshus byggs. En förutsättning för detta är bland annat en ökad gemensam ambition av bostadsbyggande i hela regionen och på alla områden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]