[ Annons ]

Hanteringen av överklagandeärenden av kommuners beslut enligt plan- och bygglagen får ofta kritik för att ta för lång tid. Nu ger regeringen länsstyrelserna hårdare krav på handläggningstiderna. För att klara målen tilldelas alla länsstyrelser också mer pengar under 2013.
Publicerat 2 januari, 2013

Tuffare krav för att korta tiden för överklaganden

Hanteringen av överklagandeärenden av kommuners beslut enligt plan- och bygglagen får ofta kritik för att ta för lång tid. Nu ger regeringen länsstyrelserna hårdare krav på handläggningstiderna. För att klara målen tilldelas alla länsstyrelser också mer pengar under 2013.

Enligt statistik från Boverket skiljer det hela 221 dagar i handläggningstid för överklagade detaljplaner mellan den länsstyrelse som har lägst genomsnittlig handläggningstid och den som har längst.

[ Annons ]

Därför har regeringen nu tagit fram tydligare inriktningsmål för länsstyrelsernas handläggningstider för överklagandeärenden av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen.
– Idag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna. Med de nya tydliga målen och de pengar som regeringen nu tillför alla länsstyrelser hoppas jag att vi kan snabba upp processerna rejält och få fart på bostadsbyggandet på många orter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

De nya kraven gäller för landets alla länsstyrelser. Nu ska 90 procent av ärendena rörande planer vara avgjorda inom fem månader och 75 procent inom tre månader. För olika typer av lov är kraven lite lägre: 90 procent ska vara avgjorda inom sex månader och 75 procent inom sex månader.

På länsstyrelserna har det påpekats att resursbrist är en av orsakerna till de långa handläggningstiderna därför har regeringen även budgeterat 30 miljoner per år mellan 2013 och 2016. Även anslagen till mark- och miljödomstolen kommer att höra med 10 miljoner per år 2013 och 2014.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]