[ Annons ]

Under förra året ökade detaljhandelns omsättning i Malmö kommun med 2,6 procent, medan detaljhandeln i city minskade. Det visar Fastighetsägarna Syds rapport Cityklimatet som berättar hur det går för handeln och servicenäringarna i stadskärnan.
Publicerat 4 september, 2014

Tuff konkurrens om konsumenterna i Malmö

Under förra året ökade detaljhandelns omsättning i Malmö kommun med 2,6 procent, medan detaljhandeln i city minskade. Det visar Fastighetsägarna Syds rapport Cityklimatet som berättar hur det går för handeln och servicenäringarna i stadskärnan.

Det går upp för detaljhandeln i Malmö, men det gäller inte cityområdet vars omsättning minskat med 2,4 procent under förra året. Minskningen står sällanköpshandeln för med 4,1 procent, medan omsättningen för dagligvaruhandeln ökar med 2,6 procent. Mellan 2012-2013 har konkurrensen om konsumenterna hårdnat bland annat genom nyetableringen av Emporia och ut- och ombyggnationen av Mobilia.

[ Annons ]

– Mot bakgrund av det utökade handelsutbudet har cityhandeln i Malmö klarat sig väl, tycker Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Inom hotell- och restaurangbranschen är trenden enligt undersökningen att antal företag, sysselsättning och omsättning ökat de senaste åren. Malmö är inget undantag. Mellan 2012-2013 har omsättningen inom restaurang- och hotellnäringen ökat med 4,2 procent. Det är främst inom restaurangbranschen som ökningen skett. Även omsättningen i tjänstsektorn som omfattar bland annat frisörer, hud- och skönhetsvård och kulturinstitutioner ökar med 1,8 procent.
– Det bekräftar den trend vi sett de senaste åren att människor kommer till stadskärnan för att uppleva och inte bara shoppa. För att staden ska kunna behålla sin attraktionskraft även i framtiden är det viktigt att stadens intressenter utvecklar sin samverkan och är öppna för nya strömningar och konsumtionsmönster, säger Göran Höckert.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]