Publicerat 21 november, 2014

Tryggt på taket i vinter

Se upp för snö och istappar. Glöm inte att fastighetsägare ?har ett stort ansvar för taksäkerheten. Här är tipsen som ?underlättar för takskottarna när snön faller.

Från och med årsskiftet skärper Arbetsmiljöverket taksäkerhetsreglerna. En entreprenör utan tillräcklig skyddsutrustning på ett tak riskerar då en sanktionsavgift. Det innebär att företagen i större utsträckning än tidigare kan komma att ställa krav på fastighetsägaren att det finns ordentliga fallskyddsutrustningar.

[ Annons ]

Byggsäkerhetskonsulten PeO Axelsson berättar att han som bäst håller på att ta fram ett detaljerat underlag för hur regelverket ska tolkas. Viktigast är att personal ska vara förankrade med fallskyddsutrustning under hela vistelsen på taket.
– Om man ska kunna arbeta effektivt på taket kan man inte hålla på och koppla om sig varannan meter, säger PeO Axelsson.
Bäst är att komplettera med ett vajer-?system som ger den som arbetar på taket ?större rörlighet.

Fri passage
Se till att det går att ta sig ut på taket smidigt. Inte sällan står det bråte i vägen eller så har man byggt för.

Säkra med stegar
Fler stegar kan behövas. På brantare delar av taket är det viktigt att kunna ta sig ner till takfoten säkert.

Skottare med koll
Takskottare utan kunskap sliter på taket. På www.skottasakert.se hittar du takskottare som har rätt kompetens, utrustning och försäkringar.

Förebygg istapparna
Istappar bildas när snö smälter och rinner ner mot den kalla takfoten. Bäst är att tilläggsisolera. Andra knep: Sänk värmen i trapphuset så att den inte letar sig upp till vinden.
Kolla att vindsdörren är tät.
Ventilera ut överskottsvärme på vinden.

Smidigare säkring
Moderna gångbryggor kan kompletteras med ett vajersystem. Fördelen är att man kan gå längs hela takfoten utan att behöva gå upp till taknocken och kroka om linan.

Kolla elslingor
Värmeslingor i takrännor och stuprör gör att smältvattnet kan rinna undan så att istappar inte bildas. Men de kan lätt skadas vid snöskottning. Kolla också att de inte står på i onödan.

Spärra av
Se till att det finns lämplig varningsutrustning för ned-fallande snö tills dess att takskottarna har hunnit fram.

Så farlig är istappen
0,5 meter, vikt: upp till 2 kg
1 meter, vikt: upp till 20 kg
2 meter, vikt: upp till 50 kg

Hastighet på en fallande istapp
2 våningar cirka 25 km/h
3 våningar cirka 50 km/h
5 våningar cirka 60 km/h

Detta gäller för ditt tak
Vilken utrustning som krävs styrs av husets byggår (eller bygglovsår om exempelvis större renovering gjorts), höjd på taket och taklutning. På Taksäkerhetskommitténs sida taksakerhet.se hittar du gällande regler.

Läs artikeln som pdf

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]