[ Annons ]

Boende på Stövargatan har fått nya utemiljöer. Foto: Markus Hallberg
Publicerat 14 oktober, 2020

Trygghetsarbetet i Rågsved gav resultat

Familjebostäders trygghetsindex i Rågsved ökar för fjärde året i rad. Detta sedan boendedialog lett till att gårdar rustats upp och fyra nya lekplatser invigts.

Familjebostäder har en lång relation med Stockholmsförorten Rågsved, där man varit en av de största fastighetsägarna sedan 1950-talet. Men samtidigt har Rågsved haft problem, och finns med på polisens lista över så kallade utsatta områden. 

– Trygghetsarbetet i Rågsved är en prioriterad fråga, och det är glädjande att arbetet ger resultat. I samtal med de boende kunde Familjebostäder fånga upp att utemiljöerna och lekplatserna varit en grogrund för otrygghet. Nu har gårdar rustats upp, fyra nya lekplatser invigts och skalskyddet i fastigheterna stärkts. Rågsved ska vara en trygg plats för boende, och en osäker plats för kriminella, säger Dennis Wedin, borgarråd och styrelseordförande i Familjebostäder.

[ Annons ]

Familjebostäders kundundersökning visar att tryggheten i området ökar för varje år. I Rågsved-Högdalen har vårt trygghetsindex ökat från 75,1 till 79,1 på fyra år.

– Vi är en av de största fastighetsägarna i Rågsved, och det är glädjande att se att vårt arbete ger resultat, säger Familjebostäders fastighetschef Lars Nylund och tillägger, men vi nöjer oss inte utan jobbar mot att ytterligare öka tryggheten i området. Målet är att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga där de bor.

På ett mer övergripande plan samverkar Familjebostäder sedan många år tillbaka med lokala aktörer, föreningar och andra fastighetsägare. Fredagskvällar på vinterhalvåret sker samordnade nattvandringar i området tillsammans med fastighetsägarna, polisen med flera och sommartid erbjuds hyresgästernas barn att delta i sommaraktiviteter tillsammans med stadens övriga kommunala bostadsbolag.

Familjebostäders tre framgångsfaktorer, som berör både det som handlar om skalskydd i fastigheterna men även livet mellan husen:

1. Säkra och underhållna fastigheter håller brottsligheten borta

De flesta av Familjebostäders fastigheter i Rågsved har utrustats med så kallade trygghetspaket. Det innebär bland annat brytförstärkta dörrar och upprustade källare. Förrådsutrymmen har fått rörelsestyrd belysning och ett nytt låssystem med elektroniska nycklar ökar säkerheten i källarutrymmen. En hel, ren och städad miljö minskar risken för skadegörelse!

Tillsammans med Rågsveds fastighetsägarförening genomfördes förra året trygghetsbesiktningar i samtliga Familjebostäders fastigheter i Rågsved. Sedan dess har vi metodiskt åtgärdat de fel och brister som framkom.

2. Stor satsning på utemiljöer i dialog med hyresgäster

Under 2019 bad Familjebostäder Rågsvedsborna tycka till om hur de ville förbättra gårdarna i området. De boende tyckte att grönska, skötsel och tillgänglighet kunde förbättras. Det fanns utmaningar med slitna lekplatser man saknade sociala ytor för samvaro i grannskapet.

Resultatet som invigdes i september blev förbättrade utemiljöer på fyra olika adresser i Rågsved där Familjebostäder har rustat upp lekplatser, renoverat grillplatser, tagit bort sly och anlagt rabatter för att göra gårdarna tryggare och mer trivsamma.

3. Samverkansprojekt som möter de lokala behoven

I ett utsatt område som Rågsved finns särskilt stora sociala utmaningar och här jobbar Familjebostäder på flera plan för att minska avståndet mellan boende i området. Flertalet trapphusmöten har genomförts de senaste åren för att skapa tillfällen för grannar att ses och prata om det som känns otryggt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]