[ Annons ]

Ett stort problem med relining är att det har saknats konsulter och besiktningsmän som kan metoderna. Det har inneburit att man som beställare av relining varit betydligt mer ?utlämnad till entreprenörens godtycke än vid andra typer av jobb i huset.
Publicerat 4 augusti, 2014

Tryggare beställare när besiktningsmän utbildas

Ett stort problem med relining är att det har saknats konsulter och besiktningsmän som kan metoderna. Det har inneburit att man som beställare av relining varit betydligt mer ?utlämnad till entreprenörens godtycke än vid andra typer av jobb i huset.

– Det kan vara svårt att få en samstämmig uppfattning om vad som egentligen är en godkänd entreprenad. Inte sällan beror det på att man gjort ett dåligt upphandlingsunderlag. Man får vad man frågar efter helt enkelt. Även om besiktningsmannen är beställarens förlängda arm, så kan det uppstå situationer där denne måste godkänna resultatet trots att beställaren egentligen förväntat sig något annat, säger Peter Halling som är ordförande i BRif, Branschföreningen Relining i Fastig-heter.

[ Annons ]

Men nu är ändring på gång. Till hösten startar en utbildning av besiktningsmän i BRif:s regi.
– Vi tror att de som kommer att gå utbildningarna redan är besiktningsmän och kunniga inom området. Vinsten är att det kommer att finnas en betydligt större kompetens bland besiktningsmännen att ta den här typen av uppdrag. Jag upplever att kunderna har ett behov av att kunna knyta kompetenta rådgivare och besiktningsmän till sig. Det blir helt enkelt lättare att få ett bra jobb gjort, säger Peter Halling.

Utbildningen kopplas till SP-personcertifiering som gör ett tredjepartsgodkännande. Besiktningsmännen får ett certifikat för besiktning av relining att lägga till sin nuvarande kompetens.

En hel del har redan gjorts för att få en mer enhetlig syn för kravställande vid relining. AMA VVS & kyl 12, som kom förra året, är uppdaterad med kravtexter för renovering av rörarbeten. Det betyder alltså att det nu finns en gemensam referens för vilka krav man som beställare bör ställa.

2012 startade BRiF ett samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Samarbetet innebär att ett kvalitetsprogram, Brif 3Q, tagits fram som är obligatorisk för alla medlemmar i BRiF som utför relining i fastigheter. Programmet ställer bland annat krav på vad entreprenörens egenkontroll ska innehålla.

Det har från flera håll, bland annat i Reliningrapporten från 2012, tryckts på att hantverksskickligheten är avgörande för ett lyckat resultat. I BRiFs regi har nu den första kullen på cirka 20 personer erhållit montörsutbildning och utbildningsbevis, berättar Peter Halling.
Då utbildningsbevis kopplas till ett 3Q-certifierat företag får hantverkaren en branschlegitimation. Vem som har branschlegitimation framgår av ID06-brickan som alla hantverkare ska kunna visa upp.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]