[ Annons ]

Publicerat 20 februari, 2015

Trots brist på politiska initiativ fortsätter samhällsbygget

I skolans värld oroas många över politisk experimentverksamhet, nu senast med betygsförsök i årskurs 4. För bostadsmarknaden är oron snarare den omvända. Bostadsbristen diskuteras, men inte en endaste politisk testballong lyfter. Inte en endaste politisk testballong lyfter. Nu ska man förvisso vara försiktig med vad man ber om, men frånvaron av politiska initiativ väcker ändå […]

I skolans värld oroas många över politisk experimentverksamhet, nu senast med betygsförsök i årskurs 4. För bostadsmarknaden är oron snarare den omvända. Bostadsbristen diskuteras, men inte en endaste politisk testballong lyfter.

[ Annons ]

Inte en endaste politisk testballong lyfter.

Nu ska man förvisso vara försiktig med vad man ber om, men frånvaron av politiska initiativ väcker ändå viss oro. Den oron delar jag med många i branschen och vi är flera som i kontakt med politik och myndigheter dagligen arbetar för en förändring i det avseendet.

Samtalen är viktiga och de senaste veckorna har jag bland annat träffat experter på Boverket, ett större fastighetsbolag i handelssektorn, bostadsministern, statssekreteraren på finansdepartementet och kollegorna i treparten, det vill säga Sabo och Hyresgästföreningen.

Oron över bostadsmarknaden har verkligen slagit igenom. Om jag för några år sedan fick ägna kraft åt att förklara utvecklingens konsekvenser för regeringsföreträdare finns det i dag en avsevärt större nyfikenhet på möjliga lösningar. När probleminsikt saknas misstas en branschorganisations förslag lätt för särintressets försök att enbart främja de egna medlemsföretagens intressen.

Den ökade öppenheten beror mindre på regeringsskiftet än den skenande bostadsbristen, den växande mängden sociala kontrakt och det otillräckliga bostadsbyggandet. Fler har problem att etablera sig på bostadsmarknaden och det finns etablerade hushåll som riskerar att falla ur.

Då söker politiken akuta lösningar hos branschen och Boverket. Och myndigheten vänder sig i sin tur också till branschen för idéer, vilket naturligtvis är klokt. Boverkets första uppdrag är att leverera förslag på lösningar för att erbjuda nyanlända boende och en delrapport väntas i mars. Den kan säkert föranleda en del debatt.

Men sedan Sverige gick in i valrörelsen 2014 kan det alltså tyckas som att vi inte kommit mycket längre än till debatten. Fast det är inte en riktigt rättvis beskrivning. Medan debatten pågår omvandlar flera fastighetsföretag sina kommersiella ambitioner och sin vilja att skapa samhällsnytta i nya investeringar. Nya bostäder byggs, äldre bostadsbestånd rustas upp och moderniseras, städer utvecklas och vi får tillgång till ett rikare utbud av handel, tjänster och arbetsplatser.

I möten med politiker och myndigheter kan jag och mina kollegor hela tiden hänvisa till aktuella exempel på konkreta samhälls-nyttiga investeringar som företag i vår bransch genomför. Det underlättar vårt arbete för att långsiktigt skapa goda villkor för fastighetsföretagande och en väl fungerande bostadsmarknad, med möjligheter för våra medlemsföretag att skapa ytterligare värde, för samhället och för sig själva.

Det är ett oerhört värdefullt samspel mellan organisationens påverkansarbete och den verksamhet våra medlemsföretag dagligen bedriver, eller om man vill, mellan snack och verkstad.

Vad branschen bidrar med för att underlätta en ökad sysselsättning och god samhällsekonomisk utveckling har till exempel stor betydelse för ansvariga på finansdepartementet som har att hantera Företagsskattekommitténs vidare öden. Även om de inte hörsammar mina önskemål om att förpassa hela utredningen till det runda arkivet förstår de att det finns risker för fastighetsbranschen som utredningen missat, med konsekvenser som ingalunda begränsar sig till en enskild bransch.

Bland annat om detta fortsätter mina samtal. Även om vi efterlyser initiativ finns det ju en och annan politisk experimentverksamhet även i vår bransch som det finns skäl att mota i grind.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Reinhold listar:

  • ?Även om det finns goda exempel på väl fungerande lokala hyressättningsmodeller fortsätter vi verka för en reformerad hyressättning, med större utrymme för individuella preferenser och önskemål.
  •  Infrastruktursatsningar klättrar upp på agendan – både inom politiken och hos många fastighetsföretag. Våra medlemmar fortsätter bygga samhället.
  • Hårda tider för oss som gillar att jogga. Men med dubbade skor har man inget att skylla på. Ut och spring!

 

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]