Katarina Luhr (Mp), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.
Publicerat 23 maj, 2019

Tror mer på samarbete än regeländringar för ett levande nattliv

Den accelererande klubbdöden i Stockholm har väckt protester. Miljöborgarrådet Katarina Luhr ser dock inget behov att ändra policys kring ljudstörningar utan betonar hellre behovet av samarbete kring åtgärder.

Det har rapporterats friskt om klubb- och musikscener som hotas av nedläggning i Stockholm. Senast Debaser Strand och Kraken. Detta har dragit igång stora protester på sociala medier. Ofta fokuserar man på hur grannar klagat på störningar. Det ska dock sägas att flera av de fall som nu uppmärksammats inte stänger, eller hotas av stängning, av just detta skäl. Men problemen är ändå högst påtagliga för de som driver verksamheterna. Fastighetstidningen intervjuade Annelie Telford, vd för rockklubben Debaser, dagen innan hotet om uppsägning kom. Hon menad att kriterierna för vad som anses vara en störning är orimligt lågt ställda.

[ Annons ]

Jonas Valfridsson som startade gruppen Stockholms kulturliv ska inte tystas på Facebook sa i samma artikel:

– Klagande grannar kommer alltid att finnas. Frågan är hur mycket värde man ska lägga vid det. Rimligt vore att det fanns någon form av etableringsprincip att om man flyttar in ovanpå en nattklubb så ska man inte senare kunna säga att det väsnas, föreslår Jonas Valfridsson.

– Frågan om en levande stad och livfulla platser har kommit allt högre upp på fastighetsägares agenda. Av flera skäl, attraktivitet mäts bland annat genom möjligheten att locka talanger och de vill ha puls. Men trygghetsaspekten är minst lika viktig. Med mindre arenor för kultur skapas liv i kvarter efter att kontoren och butikerna stängt. Så självklart oroar vårens snöbollseffekt av stängningshot. Exakt vad som behöver göras är för tidigt att säga. Men det är viktigt att man tar ett samlat grepp i frågan, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle på Fastighetsägarna Stockholm.

Nu svarar Katarina Luhr (Mp), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad:

– Vi vill att Stockholm ska vara en levande stad, med ett rikt utbud av kultur och upplevelser för alla. Därför har exempelvis kulturförvaltningen fått i uppdrag att genom det kulturstrategiska programmet verka för att kulturen ska få ta en större roll i staden. Men, samtidigt är det viktigt att vi ser till att alla stockholmare har en god boendemiljö, och folkhälsomyndigheten är tydlig med vad de ställer för krav att uppnå det. Här är det viktigt att kulturförvaltningen och miljöförvaltningen jobbar tillsammans.

Katarina Luhr menar att det i nuläget inte är aktuellt att diskutera ändrade policys kring ljudstörningar.

– Det finns ett ramverk kring ljudstörningar som staden följer, och kommer det klagomål från grannar så brukar verksamheten och miljöförvaltningen kunna lösa det tillsammans. I de flesta fall brukar verksamheterna kunna genomföra åtgärder som minskar störningarna för de som bor nära. Vi har dock ett ansvar att se till att människors hälsa inte skadas av verksamheter som finns i staden, Säger Katarina Luhr.

Men skulle man inte kunna tänka sig att dela upp staden i zoner, där områden med ett redan etablerat nattliv får lite mer tillåtande gränsvärden?

Som kommun är vi skyldiga att arbeta för en god inomhusmiljö även hos de människor som bor nära nöjesverksamheter, och vi måste även behandla alla lika, vilket betyder att vi inte kan göra undantag för en enskild aktör. Men, hela Stockholm ska leva och redan idag så är det faktiskt så att staden tar hänsyn till etablerade verksamheter i sin bedömning. Och som sagt, i de flesta fall kan verksamheterna själva genomföra åtgärder som påtagligt minskar höga ljudnivåer för omgivningen, detta har vi också många goda exempel på i Stockholm, säger Katarina Luhr.

Lyssna också på Fastighetens podcast Kvarteret här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]