[ Annons ]

Det råder vänteläge inom byggindustrin på grund av konjunkturläget, men den tröga investeringstakten inom bostadssektorn väntas repa sig nästa år. Det visar en ny prognos från Sveriges Byggindustrier.
Publicerat 17 oktober, 2012

Trög byggtakt tros vända under nästa år

Det råder vänteläge inom byggindustrin på grund av konjunkturläget, men den tröga investeringstakten inom bostadssektorn väntas repa sig nästa år. Det visar en ny prognos från Sveriges Byggindustrier.

Sveriges BNP-tillväxt avtog successivt under första halvåret 2012. En fortsatt mager global tillväxt under nästa år håller tillbaka den exportberoende svenska ekonomin. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

[ Annons ]

– 2012 blir inget bra år tillväxtmässigt. Nästa år rätas förhoppningsvis flera frågetecken ut kring världsekonomin så att återhämtningen kan starta om, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet går trögt och nyinvesteringar i bostäder minskar i år. I takt med att konjunkturutvecklingen stabiliseras framöver kommer bostadsbyggandet att vända upp. Antalet påbörjade bostäder blir ändå färre 2013 än 2011.

– Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men den repar sig under nästa år. Däremot ser vi att infrastrukturbyggandet på grund av lägre anslag minskar 2013. Merparten av de utlovade satsningarna i höstbudgeten ligger tyvärr bortom prognoshorisonten, säger Johan Deremar.

Trots relativt svag tillväxt i byggindustrin kommer sysselsättningen i genomsnitt att ha ökat vid 2012 års slut. Byggarbetsmarknaden försvagas betydligt under hösten men den historiskt höga sysselsättningsnivån bibehålls under 2013 då antalet sysselsatta väntas vara 7 000 fler än under 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]