[ Annons ]

När chefen sitter i närheten ökar trivsel och möjligheten till feedback tycker medarbetarna. Ändå sitter 6 av 10 chefer i eget rum. Det visar undersökningen Kontorsbarometern.
Publicerat 1 september, 2014

Trivseln ökar när chefen sitter i samma rum

När chefen sitter i närheten ökar trivsel och möjligheten till feedback tycker medarbetarna. Ändå sitter 6 av 10 chefer i eget rum. Det visar undersökningen Kontorsbarometern.

Fördelarna med att ha chefen i samma rum som medarbetarna är flera. Trivseln och delaktigheten ökar och det blir mindre hierarkier  på jobbet, men även möjligheten att få feedback är bättre visar undersökningen Kontorsbarometern.

[ Annons ]

Enligt undersökningen sitter 59 procent av cheferna på svenska kontor i eget rum. Chefer med personalansvar sitter i högre utsträckning i eget rum än chefer utan personalansvar. Chefer som sitter i öppna planlösningar är mer positiva till hur kontoret bidrar till deras delaktighet i medarbetarnas arbete jämfört med dem som sitter i eget rum.

Yngre kontorsanställda ser en större positiv effekt än äldre av att ha chefen i närheten, till exempel tycker de att stämningen på kontoret blir bättre.

Av medarbetarna tycker 27 procent att de blir mer kreativa av att chefen sitter nära, medan 56 procent inte blir det av att sitta nära chefen. Bland cheferna själva anser 37 procent av dem att medarbetarna blir mer kreativa av att de sitter i närheten.

Kontorsutformningen underlättar för mig att vara delaktig i mina medarbetares dagliga arbete. (Bas: 534 chefer) 
Mycket stor utsträckning 21 procent
Ganska stor utsträckning 46 procent
Inte särskilt stor utsträckning 24 procent
Inte alls 5 procent

Kontorsutformningen underlättar för mig att vara tillgänglig när mina medarbetare behöver prata med mig personligen (dvs. i ett fysiskt möte). ?(Bas: 534 chefer)
Mycket stor utsträckning 34 procent
Ganska stor utsträckning 44 procent
Inte särskilt stor utsträckning 15 procent
Inte alls 4 procent

Hur sitter du på din arbetsplats idag? ?(Bas: 534 chefer)
Eget rum 59 procent
Storrum (2-5 personer) 19 procent
Öppet landskap (mer än 5 personer) 17 procent
Ingen fast arbetsplats (flexkontor eller aktivitetsbaserat kontor) 4 procent

I vilken utsträckning håller du med om följande effekter av att chefen sitter bland medarbetarna och inte avskilt, t.ex. i ett eget rum? ?(Bas: 2036 kontorsanställda) ?
Andel i procent som instämmer i respektive påstående i ganska eller mycket stor utsträckning.
Gör det enklare att få kontinuerlig feedback från chefen 58 procent
Bidrar till mindre hierarkier på kontoret 48 procent
Medarbetare känner sig övervakade  45 procent
Medarbetare känner sig mer stressade 41 procent
Medarbetare blir mer produktiva 41 procent
Bidrar till en bättre stämning på kontoret 39 procent
Bidrar till en mer harmonisk arbetssituation 31 procent
Medarbetare blir mer kreativa 27 procent

Undersökningen Kontorsbarometern har genomförts av United Minds på uppdrag av Vasakronan och speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2036 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]