[ Annons ]

Snurriga skrivbord på AMF Fastigheters nya kontor i Stockholm. Foto: AMF Fastigheter
Publicerat 11 april, 2016

Trivsel i centrum i AMF:s nya lokaler

Stadsrum från olika håll i världen har inspirerat utformningen på AMF Fastigheters nya huvudkontor. Ta en titt inuti!

På måndagen gjorde AMF Fastigheters medarbetare sin första arbetsdag på sitt helt nya kontor. De nya lokalerna finns på Regeringsgatan i Stockholm, precis intill bolagets galleria Mood. Stadsrum från olika håll i världen har inspirerat utformningen av kontoret som är aktivitetsbaserat utformat.

[ Annons ]

AMF1

– När vi fick möjlighet att skapa en helt ny arbetsplats tog vi avstamp i insikter om människors behov och framtidens arbetssätt. Med idén om att staden flyttar in har vi skapat en arbetsmiljö som likt arbetsdagen går i olika tempon. Det ska vara mer än bara fyra väggar, det ska vara en plats där man trivs, kan samspela med andra men också kunna fokusera enskilt, säger Karolin Forsling, Chef Stadsutveckling och marknad på AMF Fastigheter.

amf3

AMF:s tidigare lokaler, en bit bort på samma gata, ska rivas för att ge plats åt en ny byggnad. Det nya kontoret omfattar 1 700 kvm i två plan, blir en mötesplats för både anställda och besökare. I lokalerna finns olika zoner för olika sinnesstämningar och tempon, där man både kan arbeta individuellt och tillsammans med andra.

amf4

Ett flertal internationella studier liksom interna behovsanalyser bland AMF Fastigheters medarbetare ligger till grund för utformningen av det nya kontoret. Materialvalen har koncentrerats till svenska leverantörer med spårbarhet i leverantörskedjorna och består delvis av återvunnet material. Flera mindre lokala företag med stor hantverksskicklighet, såsom dekormålare och finsnickare, har dessutom fått lägga sin hand på det nya kontoret.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]