Publicerat 4 maj, 2021

Trianons förvaltningsresultat steg under första kvartalet, ökar tempot inom nyproduktionen

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ett högre förvaltningsresultat i det första kvartalet jämfört med året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 150,7 miljoner kronor (129,2), en ökning med 16,6 procent mot föregående år.

"Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter och uthyrning. Hyresintäkterna har påverkats negativt av pandemin med cirka 1,9 miljoner kronor beroende på minskade omsättningshyror och hyresrabatter", står det i rapporten.

Driftnettot uppgick till 87,6 miljoner kronor (75,4).

Förvaltningsresultatet uppgick till 52,7 miljoner kronor (45,7).

Resultatet efter skatt blev 289,0 miljoner kronor (42,2), och per aktie 7,59 kronor (0,91).

Det långsiktiga substansvärdet uppgick till 121,15 kronor per aktie (95,09).

"På en stark marknad med få objekt är det utmanande att hitta bra förvärv och vi ökar därför tempot rejält i vår nyproduktion, som ger cirka 5 procent i avkastning jämfört med 2,75-3,5 procent på snittet i Malmö för befintliga bostäder. Målet är att byggstarta 700 lägenheter inom de närmaste 12 månaderna och av den anledningen har Trianon gjort förstärkningar i organisationen på projektutvecklingssidan", säger vd Olof Andersson.


Trianon, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter150,7129,216,6%
Driftöverskott87,675,416,2%
Förvaltningsresultat52,745,715,3%
Nettoresultat289,042,2584,8%
Resultat per aktie, kronor7,590,91734,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]