Publicerat 16 juli, 2021

Trianon ökar förvaltningsresultatet – nya transaktioner ökar förvärvskapaciteten ytterligare

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ökade hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 152,6 miljoner kronor (134,0), en ökning med 13,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 101 miljoner kronor (91,9), en ökning med 9,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 66,4 miljoner kronor (56,8), en ökning med 16,9 procent mot föregående år.

Värdeförändringar inom förvaltningsfastigheter uppgick till 208,0 miljoner kronor (50,0), medan värdeförändring för derivat uppgick till -2,2 miljoner kronor (-20,6).

Resultatet före skatt var 272,1 miljoner kronor (86,2).

Resultatet efter skatt blev 221,4 miljoner kronor (72,6). Resultat per aktie hamnade på 5,64 kronor (1,74).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 126,8 kronor (97,59).

"På en stark marknad är det utmanande att hitta kloka affärer och därför är jag både glad och stolt över våra senaste transaktioner. Dessa ökar vår förvärvskapacitet och kapacitet för nyproduktion ytterligare, vilket möjliggör fortsatt goda affärer och att vi även framåt når våra finansiella mål med god marginal", skriver bolagets vd Olof Andersson i rapporten.

Trianon, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter152,6134,013,9%
Driftöverskott10191,99,9%
Förvaltningsresultat66,456,816,9%
Resultat före skatt272,186,2215,7%
Nettoresultat221,472,6205,0%
Resultat per aktie, kronor5,641,74224,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor126,897,5929,9%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]