Publicerat 21 augusti, 2020

Trianon ökar förvaltningsresultatet med 23 procent i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol. Bolaget nådde i kvartalet sitt högsta förvaltningsresultat någonsin.

Hyresintäkterna steg till 134,0 miljoner kronor (112,2), en ökning med 19,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 91,9 miljoner kronor (74,4), en ökning med 23,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 56,8 miljoner kronor (46,2), en ökning med 22,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 86,2 miljoner kronor (99,1). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 50,0 miljoner kronor (100,9) och värdeförändring på derivat med -20,6 miljoner kronor (-48,0).

Resultatet efter skatt blev 72,6 miljoner kronor (82,5). Resultat per aktie hamnade på 1,94 kronor (2,36), vilket innebär en minskning med 17,8 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärde, EPRA NAV, per aktie steg till 97,59 kronor (85,78) per den 30 juni.

- Vi står fortfarande fast vid att vi kommer att nå våra finansiella mål med god marginal 2020, trots en utmanande omvärld. När vi inför andra kvartalet gjorde en bedömning av pandemins påverkan på vårt resultat uppskattade vi en påverkan om 4-6 miljoner kronor. Utfallet blev 4,4 miljoner kronor och vår bedömning är att tredje kvartalet påverkas väsentligt mindre. Trots rådande osäkerhet på finansmarknaden har vi i juni omfinansierat 2,6 miljarder kronor av vår låneportfölj samt erhållit nya lån och kreditbeslut, kommenterar vd Olof Andersson i delårsrapporten.

Trianon, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter134,0112,219,4%
Driftöverskott91,974,423,5%
Förvaltningsresultat56,846,222,9%
Resultat före skatt86,299,1-13,0%
Nettoresultat72,682,5-12,0%
Resultat per aktie, kronor1,942,36-17,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor97,5985,7813,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]