Publicerat 19 februari, 2021

Trianon ökade nettoresultatet väsentligt under fjärde kvartalet, delar ut 1,8 kronor aktien

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ökande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Trianon bedömer att man kommer fortsatt att klara sig väl under pandemin och att dess påverkan blir liten under 2021.

Hyresintäkterna uppgick till 147,7 miljoner kronor (121,1), en ökning med 22,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 98,9 miljoner kronor (75,3), en ökning med 31,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 233,2 miljoner kronor (167,4).

Resultatet efter skatt blev 192,6 miljoner kronor (123,7), en ökning med 55,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,56 kronor (3,65), vilket innebär en ökning med 24,9 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,8 kronor (0).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 112,9 kronor (92,8).

"Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och leverera på våra finansiella mål med en aktiv uthyrning, värdeskapande investeringar, nyproduktion och förvärv. Vi står väl rustade för fortsatt expansion med kloka investeringar som leder till fortsatta samhälls- och aktieägarvärden", kommenterar vd Olof Andersson

Trianon, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter147,7121,122,0%
Driftöverskott98,975,331,3%
Förvaltningsresultat53,45,317,0%
Resultat före skatt233,2167,439,3%
Nettoresultat192,6123,755,7%
Resultat per aktie, kronor4,563,6524,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor112,992,821,7%
Utdelning per aktie, kronor1,80

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]