Publicerat 4 november, 2020

Trianon ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet – goda möjligheter till fortsatt expansion

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ökade hyresintäkter och ett högre förvaltningsresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 142,3 miljoner kronor (117,2), en ökning med 21,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 102,3 miljoner kronor (80,7), en ökning med 26,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 67,8 miljoner kronor (54,0), en ökning med 25,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 230 miljoner kronor (79,3), en ökning med 190,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,93 kronor (2,02), vilket innebär en ökning med 193,6 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 107,82 kronor (89,36).

"Trianon fortsätter att fokusera på uthyrning, förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion. Vårt konsekventa fokus och medarbetarnas engagemang och vilja att förbättra, gör att vi även under det tredje kvartalet ökar tillväxten och vårt förvaltningsresultat", uppger bolagets vd Olof Andersson.

Till följd av den nyligen genomförda nyemissionen anses möjligheten för fortsatt expansion genom förärv och värdeskapande investeringar, både i befintliga bestånd och nyproduktion finnas.

Trianon, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter142,3117,221,4%
Driftöverskott102,380,726,8%
Förvaltningsresultat67,854,025,6%
Nettoresultat23079,3190,0%
Resultat per aktie, kronor5,932,02193,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor107,8289,3620,7%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]