Publicerat 18 februari, 2022

Trianon ökade förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet, föreslår höjd utdelning och split

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning och en split.

Hyresintäkterna steg till 160 miljoner kronor (148), en ökning med 8,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 102 miljoner kronor (99), en ökning med 3,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 64 miljoner kronor (54), en ökning med 18,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 701 miljoner kronor (233). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 609 miljoner kronor (85) och värdeförändringar på derivat med 14 miljoner kronor (10).

Resultatet efter skatt blev 532 miljoner kronor (193), en ökning med 175,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 13,67 kronor (4,57), vilket innebär en ökning med 199,1 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kronor per aktie (1,80), en höjning med 11,1 procent. Styrelsen föreslår också en split 4:1.

Det långsiktiga substansvärdet steg till 155,15 kronor per aktie (112,86), en ökning med 37,5 procent.

- 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia. Vi hade en fortsatt stark tillväxt med hög lönsamhet, och uppnådde våra finansiella mål. Med god marginal uppfyllde vi dessutom målet om att bostäder och samhällsfastigheter ska utgöra minst 80 procent av fastighetsvärdet. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst vårt hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Sammantaget har det varit ett mycket bra år med ökad intjäningsförmåga, en högre andel bostäder och en lägre belåningsgrad, kommenterar vd Olof Andersson i bokslutet.

Trianon satte i november i fjol upp nya finansiella målen för perioden 2022 till 2024.

- Sammantaget är min bedömning att 2022 kommer att kunna bli ännu ett framgångsrikt år för Trianon, säger Olof Andersson.

Trianon, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter1601488,1%
Driftöverskott102993,0%
Förvaltningsresultat645418,5%
Resultat före skatt701233200,9%
Nettoresultat532193175,6%
Resultat per aktie, kronor13,674,57199,1%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor155,15112,8637,5%
Utdelning per aktie, kronor2,001,8011,1%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]