Publicerat 10 juni, 2020

Trianon har refinansierat banklån för 2,6 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Trianon har hittills under andra kvartalet refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån, enligt ett pressmeddelande.

Därutöver har bolaget erhållit nya lån och kreditbeslut för att återköpa obligationer (förfall i februari 2021) för 350 miljoner kronor.

Överlag innebär den nya finansieringen en förlängd kapitalbindning till en lägre genomsnittlig ränta.

”Det är glädjande att vi genom goda relationer med våra banker kan refinansiera stora delar av vår låneportfölj under rådande osäkerhet på finansmarknaden. Med en stor andel bostäder och samhällsfastigheter i vår fastighetsportfölj har vi en stark finansiell ställning," säger vd Olof Andersson.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]