[ Annons ]

Publicerat 26 maj, 2017

Trianon förvärvar Entré i Malmö

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon har förvärvat Entré av tyska CRI. Trianon har även ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad som innebär att Malmö stad avser verka för att det tecknas hyresavtal i Entré för samhällsservice.

– Entréfastigheten har en enorm potential. Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv och har en långsiktig plan för att utveckla fastigheten med ökat fokus på bland annat kultur, aktiviteter och samhällsservice som komplement till handeln. Avsiktsförklaringen med Malmö stad är en del i vår långsiktiga satsning, inte bara i detta projekt, utan i hela Malmö , säger Olof Andersson, vd på Trianon, i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Förvärvet omfattar fastigheterna Malmö Rolf 6 och Malmö Uno 5.

Säljare är tyska CRI (Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) och förvärvet kommer att vara slutfört den 26 juni. I samband med förvärvet har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad som åtar sig att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré.

Trianon för också diskussioner med staden om att upplåta 100 lägenheter i sitt bestånd, för grupper som saknar egen ekonomisk förmåga att efterfråga en egen bostad, för att motverka hemlöshet i staden.

– Det är glädjande att Entréhuset nu kan bli en myllrande mötesplats och samtidigt innebära

möjligheter för fler att få en trygg boendesituation. Det här visar tydligt på vikten av samverkan med näringslivet i vårt arbete för att bygga Malmö helt, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden i Malmö stad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]