Publicerat 1 april, 2021

Trianon föreslår nyval av Richard Hultin som styrelseledamot

Aktieägarna i fastighetsbolaget Trianon kallas till årsstämma tisdagen den 4 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,80 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott, omval av Sofie Karlsryd som styrelsesuppleant samt att Richard Hultin väljs till ny styrelseledamot. Ebba Leijonhufvud ha avböjt omval, Omval föreslås av Boris Lennerhov till styrelseordförande.

Richard Hultin har varit vd för Skanska Öresund och andra befattningar inom Skanska.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]