[ Annons ]

Uppkopplad värld, urbanisering och växande befolkning är tre av fem globala megatrender som kommer att styra framtidens fastighetsmarknad. Det visar en ny rapport från TIAA Henderson Real Estate.
Publicerat 7 oktober, 2014

Trenderna som styr framtidens fastighetsmarknader

Uppkopplad värld, urbanisering och växande befolkning är tre av fem globala megatrender som kommer att styra framtidens fastighetsmarknad. Det visar en ny rapport från TIAA Henderson Real Estate.

Det är fem viktiga faktorer som kommer att styra framtidens fastighetsmarknader. Och som branschens aktörer har anledning att följa, menar rapporten från TIAA Henderson Real Estate.

[ Annons ]

De fem viktigaste globala megatrenderna är enligt rapporten:
Urbaniseringen: 2/3 av världens befolkning 2030 kommer bo i städer. Den starkaste tillväxten väntas ske på den afrikanska kontinenten. Det innebär starkt tryck på både bostäder, kontor och affärslokaler i de stora städerna. Stora investeringar i infrastruktur kommer att krävas om städerna skall fungera.

Den ekonomiska tillväxten sker utanför västvärlden: De växande utvecklingsekonomerna tar över från de traditionella västekonomierna. Asien kommer svara för en större andel av världsproduktionen än Europa och USA tillsammans år 2030. Helt nya fastighetsmarknader växer fram i den ekonomiska utvecklingens spår.

Den växande medelklassen: Medelklassen kommer att fördubblas de kommande femton åren i världen som helhet. Även om de amerikanska städerna fortfarande har den största medelklassen är det i Asien som tillväxten framförallt sker. Ökad efterfrågan på bostäder och affärslokaler som betjänar denna grupp växer fram liksom det ökande resandet medför efterfrågan på hotell.

Den åldrande befolkningen: Andelen över 65 år kommer fördubblas på femton år. Även om västvärlden ännu så länge har den största andelen äldre befolkning är det i andra regioner som Asien och Latinamerika som den snabbaste förändringen sker. Bostäder, sjukvård och service anpassad för denna grupp blir nyckelområden för fastighetsinvesteringar.

Vår uppkopplade värld: Internet och nya teknologier skapar en uppkopplad värld där de fysiska avstånden betyder allt mindre. År 2030 har fyra miljarder människor, nästan hälften av världens befolkning, tillgång till internet. E-handeln ger nya förutsättningar för affärslokaler, medan köp och försäljningar av fastigheter blir allt mer transparanta och sker utan hänsyn till gamla gränser.

– Megatrender som dessa kan ligga till grund för både defensiva och offensive strategier. Investerare måste ha förmåga att upptäcka och utnyttja de trender som kommer att skapa nya affärsmöjligheter och leda till en långsiktig förändring av exempelvis hyror och prisnivåer. Trots att det handlar om megatrender kan de lokala variationerna vara stora. De lokala marknadernas dynamik är en nyckelfaktor och vår analys fokuserar på städer snarare än länder. Att förstå städernas tillväxt blir nyckeln till framtidens fastighetsmarknad, kommenterar Alice Breheny, Global Co-Head of Research vid TH Real Estate.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]