Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 13 december, 2021

Tre vallöften från oss i branschen

Som tidigare partisekreterare för Moderaterna har han vanan inne. Men denna gång levererar inte Kent Persson partiets löften, utan vad den numera egna branschen bör leverera.

Sannolikt kommer inte denna valrörelse heller handla om bostadsfrågan. Väljarna byter inte parti på grund av bostadspolitiken och samtidigt är snarare risken uppenbar att partierna gör sig osams med de som är insiders på bostadsmarknaden när man vill underlätta för outsiders att få tillgång till bostäder.

Men om inte politiken gör bostadsfrågan till en valfråga så får väl fastighetsbranschen se till att bostadsfrågan blir en bärande del av valrörelsen. Tittar vi på tre av de större valfrågorna – trygghet, klimat och sammanhållningen av samhället – finns tydliga kopplingar till bostadspolitiken och fastighetsbranschen. Så, låt oss helt enkelt som bransch engagera oss i dessa tre områden och ge tre tydliga vallöften:

[ Annons ]

1. Ökad trygghet:

Ditt hem är din borg. Det är här tryggheten börjar. Genom att se till att bostadsområdet blir tryggt så skapas förutsättningar, likt ringar på vattnet, för att trygghet sprids. Fastighetsbolagen gör idag många trygghetsskapande insatser i och runt sina fastighetsbestånd. Ett ökat och förstärkt fokus på trygghet i fastighetsförvaltandet borde vara det första vallöfte från branschen.

2. Ta ansvar för klimatomställningen:

Klimathotet är reellt och på riktigt. Omställningen går helt enkelt för sakta. Svenska fastighetsbolag satsar redan idag mycket på klimatomställningen. Det går helt enkelt inte att vänta på att andra ska göra omställningen. Dessutom är klimatomställningen av fastigheter generellt en lönsam affär. Därför borde det andra vallöftet från branschen vara att fastighetsbranschen tar sin del av ansvar för att klimatmålen ska nås 2030.

3. Det börjar med bostaden:

Den som vill bygga ett samhälle som håller samman börjar med bostaden. Alla behöver ett tryggt och värdigt boende. Genom att ta hand om fastigheterna så ger vi också människor en möjlighet att växa. Utan bostad går det inte att skaffa sig jobb eller ta till sig utbildning. Folkhemmet byggdes på bostaden. Det är dags att göra den resan igen. Därför borde branschens tredje vallöfte bli att vi tar initiativen till byggandet av Folkhemmet 2.0 och att därmed bygget av ett sammanhållet Sverige påbörjas på allvar.

Så, ska fastighetsbolagen kunna ta sin del av ansvaret för att skapa ett tryggare Sverige, genomföra klimatomställningen och bidra till att Sverige håller samman så måste förutsättningarna för branschen vara långsiktiga och förutsägbara. Reformer behöver förankras hos väljarna. Så den som vill lösa de stora samhällsproblemen behöver också lösa problemen på bostadsmarknaden. En valrörelse utan samtal om bostäderna blir inte en fullständig valrörelse.

Det sista vi behöver är ryckighet och att partierna använder bostadspolitiken som murbräcka mot varandra. Nyckeln för att fastigheter ska förvaltas på bästa sätt är långsiktighet. På samma sätt är det bästa för branschen just långsiktighet. Så i stället för att avsätta regeringar på bostadsfrågan borde politiken sträva efter samsyn och lösningar över blockgränsen. 

Om politiken samlat kan ge branschen det vallöftet så kan vi tillsammans, bransch och politik, börja resan med att lösa Sverige stora samhällsproblem. Ett vallöfte som borde vara enkelt att både ge och hålla.

Kent Persson

Gör: Samhällspolitisk chef för Heimstaden.

Mer om: Född i Örebro där han också inledde sin politiska bana. 2011–12 var han oppositionsråd i Örebro kommun. Den politisk karriären toppades av posten som partisekreterare för Moderaterna 2012–15. Sedan dess har han ägnat sig åt bostadsfrågorna.

Twitter: @kentpersson

Läs fler krönikor av Kent Persson »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]