Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 20 februari, 2017

Tre tips för en arbetsmiljö i toppklass

En stor del av vår vakna tid tillbringar vi på jobbet, vilket gör att vår arbetsmiljö har en stor påverkan på hälsan. Roger Solax, arbetsmiljöexpert på Fastigo tipsar om hållbar hälsa i arbetslivet.

I Sverige har vi kommit långt när det gäller fysiska förhållanden, som att undvika obekväma arbetsställningar och dåliga ljusförhållanden.

[ Annons ]

Istället visar en rapport från fackförbundet Unionen att brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare. Det kan till exempel handla om att ha alltför stor arbetsbelastning eller problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning.

Vi i fastighetsbranschen är inte förskonade från sådana typ av problem. Men vi är bäst i klassen.  I Unionens undersökning anger 55 procent av arbetsmiljöombuden i bygg- och fastighetsbranschen att arbetsmiljön är bra. Det är långt ifrån alla, men samtidigt den högsta andelen bland alla undersökta branscher.

Att skapa en bra arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Här är tre tips från våra medlemmar om hur de lyckas med sitt hälsofrämjande arbete:

1 Genomför regelbundna medarbetarundersökningar. Eftersom problem i den sociala arbetsmiljön kan vara svåra att tala om är anonyma undersökningar ett bra sätt att få en grundläggande uppfattning om hur arbetsplatsen upplevs.

2 Använd samtalsverktyg för att strukturera samtalet. Hälsa kan vara ett svårt samtalsämne mellan chef och anställd. För att behandla de viktigaste frågorna kan man då använda sig av ett samtalsverktyg, exempelvis ett hälsokors, som en professor vid Åbo Akademi tagit fram. Det ger samtalet struktur och tydliga mål.

3 Avsätt tid för fysisk aktivitet. Forskning visar att fysisk aktivitet minskar stress, men träningen kan ibland vara svår att prioritera. Att erbjuda alla anställda att träna på arbetstid kan bidra till att förebygga stress.

Fler tips hittar du på Fastigos blogg. Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att skapa en bra arbetsmiljö. Låt 2017 bli året då vi tillsammans gör stora framsteg för ett mer hållbart arbetsliv!

Roger Solax
Arbetsmiljöexpert, Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]