Foto: Shutterstock
Publicerat 7 december, 2017

Tre nyanser av grön el

Argumentet är att man gör en insats för miljön. Men om den gröna elen verkligen är så grön råder det delade meningar. Frågans komplexitet framkom med önskvärd tydlighet på ett seminarium i Samhällsbyggarnas regi.

Ett nja, ett nej och ett ja.

[ Annons ]

Så kan panelens svar sammanfattas när Samhällsbyggarna bjöd in till seminarium i torsdags morse under rubriken ”Kan man köpa grön el och i så fall varför?”.

Nja, menade Mikael Amelin, docent KTH Elkraftteknik som gick igenom hur elsystemet fungerar i verkligheten. Han poängterade viken av att ursprungsmärkt el hanteras på ett korrekt sätt så att samma el inte säljs fler gånger.

– Ett klassiskt exempel är att Norge har hundra procent vattenkraft. Men vad de flesta norrmän inte vet är att en stor del av miljövärdet i vattenkraften säljs på den nordiska elmarknaden.

Mikael Amelin betonade just vikten av att förstå hur elnäten hänger samman över nationsgränserna för att systemet med trovärdighet ska leverera grön el.

– Det måste bli ett enhetligt system där det inte finns någon dubbelräkning.

Nej, sa Erik Dotzauer, styrmedelsexpert vid Fortum Värme. Han menar att marknaden för ursprungsgarantier inte fungerar.

– Eftersom priset på ursprungsgarantin är så lågt väljer många elbolag att göra alla sina leveranser gröna oavsett om kunderna efterfrågar det eller inte.

Erik Dotzauer menade att man i dagens system kan köpa sig ett grönt samvete för en billig peng utan att göra reell miljönytta.

– Om systemet verkligen ska fungera behöver man ta bort alla stödsystem så att det bara finns ursprungsmärkning av el och så får priset styra. Då är det helt konsumentmakten som styr om det blir mer grön el.

Det får nog sägas vara ett tämligen ingenjörsmässigt perspektiv på frågan. Ur ett mer politiskt perspektiv skulle sannolikt signalvärdet av att köpa grön el betonats starkare.

­– Men man måste trots allt falla tillbaks till verkligheten. Man ska inte lura folk att tro någonting. Därför menar jag att man måste förstå hur valet i realiteten påverkar den faktiske produktionen av el, menade Erik Dotzauer.

Ja, menade däremot Åsa Wahlström från Sweden Green Building Council som berättade om hur valet av förnybar energi är en viktig del i certifieringen av miljöbyggnader. Men hon betonade samtidigt att det inte går att bygga en dålig byggnad och kompensera med att köpa miljövänlig el.

– Men vi känner oss trygga med att det räknas rätt och att ursprungsmärkningen fungerar som den ska, sa Åsa Wahlström.

Hon menade att när många konsumenter efterfrågar grön el så innebär det i slutänden en tydlig påverkan på den faktiska elproduktionen. Men hon pekade samtidigt på utvecklingsmöjligheter.

– Systemet skulle gå att förbättra om redovisning skedde på månads- istället för årsbasis. Vi försökte införa det, men energibolagen kan idag inte leverera siffror på månadsbasis.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]