Publicerat 15 februari, 2021

Tre Kronor Property ökade förvaltningsresultatet, föreslår utdelning om 8,25 kronor aktien

Fastighetsbolaget Tre Kronor Property redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 107,7 miljoner kronor (97), en ökning med 11,0 procent mot föregående år.

Bolaget uppger att coronapandemin påverkat i en mindre grad än samhället i stort. 80 procent av hyresintäkter kommer från systembolag, livsmedelsbutiker, apotek med mera som klarat sig väl under krisen.

Driftnettot uppgick till 82,1 miljoner kronor (74,1), en ökning med 10,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 46,4 miljoner kronor (40,4), en ökning med 14,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 134,6 miljoner kronor (96,8). Resultatet efter skatt blev 106,3 miljoner kronor (77,6), en ökning med 37,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, mätt i justerat EPRA NAV, per aktie låg på 141 kronor (136).

Årets totala resultat efter skatt blev 132 miljoner kronor (139), motsvarande en vinst per aktie om 14,1 kronor (16,27).

Utdelningen föreslås bli 8,25 kronor, delat i fyra kvartalsvisa betalningar med 2,05 kronor i de tre första och 2,1 i den sista.

"I denna marknad ser vi stora möjligheter till bra förvärv inom ett segment som inte påverkas negativt utan snarast vinner på e-handelstrenden genom att livsmedels-butiken blir en lokal mötesplats och en samlingspunkt i samhället. Vårt strategiska mål om att växa med 50 miljoner kronor i hyresvärde per år ligger fast", kommenterar vd:n Michael Johansson om expansion i Norden.

Tre Kronor Property, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter107,79711,0%
Driftöverskott82,174,110,8%
Förvaltningsresultat46,440,414,9%
Resultat före skatt134,696,839,0%
Nettoresultat106,377,637,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor1411363,7%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]