[ Annons ]

Publicerat 9 juli, 2013

Tre affärer ska bidra till strategisk renodling för Fabege

Fabege förvärvar Nationalarenan 5, Arenastaden, säljer del av fastigheten Söderbymalm 3:405 i Haninge till Peab och samtidigt säljs tomträtten Glädjen 13 i Stadshagen till Peab för en köpeskilling om 105 Mkr. –  Affärerna är ett led i vår fortsatta strategiska renodling. Fastigheterna som säljs ligger utanför våra prioriterade områden och ger idag inget kassaflöde. Samtidigt […]

Fabege förvärvar Nationalarenan 5, Arenastaden, säljer del av fastigheten Söderbymalm 3:405 i Haninge till Peab och samtidigt säljs tomträtten Glädjen 13 i Stadshagen till Peab för en köpeskilling om 105 Mkr.

[ Annons ]

–  Affärerna är ett led i vår fortsatta strategiska renodling. Fastigheterna som säljs ligger utanför våra prioriterade områden och ger idag inget kassaflöde. Samtidigt har vi behov av mer parkeringsyta i Arenastaden och förvärvet av garaget ger oss en god löpande avkastning på investeringen, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]