Karl-Johan Wall, Mats Höglund, Michael Eskils, Dick Larsen, Mattias Dahlberg, Teresa Mattisson, Sabine Söderlind, Mia Häggström, Saga Jernberg, Elin Sundberg och Johanna Pettersson företräder bolagen bakom FIHL. Foto: Mattias Bardå
Publicerat 24 januari, 2023

Trappar upp krav på hållbara leveranser

Sju dominerande fastighetsbolag har tagit ett gemensamt initiativ för att säkra hållbara leverantörer.

Att kunna bedöma sina leverantörers hållbarhetsarbete har blivit en allt viktigare del i fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. För att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och ett enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer går nu flera aktörer samman. Detta under det något tungvrickande namnet Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled, något enklare förkortat FIHL.

– Vi delar alla ett långsiktigt mål om att det inte ska förekomma någon form av fusk, brott eller överträdelser vad gäller arbetsvillkor och miljö i vår bransch, säger Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Corem.

[ Annons ]

Bakom initiativet står fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, Humlegården. Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green som hjälper företag och organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

– Vi fastighetsägare är eniga om att hållbara leverantörer i branschen inte är en konkurrensfråga utan något som gynnar alla inblandade aktörer, säger Dick Larsen, inköpschef på Fabege.

Men är inte hållbarhet trots allt inte en allt viktigare konkurrensfråga?

– Vi tycker nog inte det. Utan hållbarhet bör ses som en gemensam branschfråga. Framförallt när det kommer till byggfrågor så är det vida känt att det finns problem med oschyssta villkor. Vi vill gemensamt premiera leverantörer som har goda villkor för sina anställda. Det är en branschfråga, skapas det dålig publicitet spelar det egentligen inte så stor roll hos vem – samtliga drabbas, säger Dick Larsen

Målsättningen är att kunna klassificera leverantörer utifrån olika riskfaktorer, men även premiera de som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor.

– Jag har erfarenhet från den tillverkande industrin. Där har man flera hundra på inköpsavdelningarna som åker och granskar alla leverantörer. Fastighetsbolag med värden på över 90 miljarder i Stockholm har en inköpsavdelning på fyra personer. Det gör att man måste lita på första ledets leverantörer, vilket gör det svårt att kontrollera andra, tredje och kanske fjärde led, säger Dick Larsen

Han ser framförallt två områden där det finns konkreta riskfaktorer. Dels byggverksamhet som ofta präglas av väldigt långa leverantörskedjor. Dels Facility manegement-tjänster som städning är också ett område med risker i form av svart arbetskraft.

Initiativet har varit under utveckling sedan 2020. Nu lanseras FIHL i skarpt läge samtidigt som fler fastighetsbolag bjuds in till att delta.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]