[ Annons ]

En deklaration över vilka energisnåla transportmöjligheter som finns tillgängliga runt en bostad. Det vill en KTH-forskare ta fram. Nu har projektet beviljats 180 000 kronor av Riksbyggen.
Publicerat 11 maj, 2015

Transportdeklaration för bostäder på gång

En deklaration över vilka energisnåla transportmöjligheter som finns tillgängliga runt en bostad. Det vill en KTH-forskare ta fram. Nu har projektet beviljats 180 000 kronor av Riksbyggen.

Energideklaration för byggnader är vanlig och för många byggnader obligatorisk. Men sällan förekommer det uppgifter för bostäder på marknaden om vilken sorts energisnåla transporter som finns tillgängliga, så som gångavstånd till butik eller avstånd till tåg- och busstationer.

[ Annons ]

Arkitekten Todor Stojanovski forskar på avdelningen för urbana och regionala studier på KTH i ett projekt som ska utarbeta metoder för att transportdeklarera bostäder och stadsmiljöer och därmed minska behovet av bilkörning. Nu har projektet ”Transportdeklaration för byggnader och stadsmiljöer – Benchmarking av multimodala transporter i städer ” tilldelats ett stipendium på 180 000 kronor ur Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden”.

Fonden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. Bland årets stipendiater finns också ett projekt som ska utveckla ekologiska byggnadsmaterial, och ett som ska utforska stadsodlingens möjligheter i Stockholm.

– Var och hur vi bor påverkar vår vardag mer än något annat. Vi vill därför stötta projekt där människors önskemål och behov samverkar med natur och miljö. Just dessa stipendiater bidrar till att utveckla den goda staden, säger Riksbyggens vd Leif Linde.

Sedan fonden bildades 1990 har 135 stipendier delats ut till ett värde av cirka 10 miljoner kronor.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige. Utdelare är Den Goda Stadens styrelseordförande Johan Lindholm samt forskarrepresentanterna professor Göran Cars och professor Louise Nyström.

Här är Riksbyggens alla stipendiater 2015:

1. ”Ekologiska byggnadsmaterial” Susanna Horn-Jardemark vid Chalmers Tekniska högskola tilldelas 20 000 kr

2. ”Transportdeklaration för byggnader och stadsmiljöer – Benchmarking av multimodala transporter i städer”
Todor Stojanovski vid KTH tilldelas 180 000 kronor

3. ”Multifunktionalitet i det urbana landskapet – stadsodlingens möjligheter i Stockholm”
Christina Schaffer från Stockholms Universitet tilldelas 100 000 kronor.

4. ”Den lekande staden – en jämförande studie av lekplatsers lekvärde”
Amanda Larsson vid Magiska trädgården i Nacka och Marit Widman vid SLU tilldelas 150 000 kronor

5. ”Bo Rätt i BostadsRätt”
Stipendiaterna Katarina Lindgren, Anders Blomqvist, Karin Dufva och Christer Lindgren – samtliga verksamma inom Eken och Arken HB – tilldelas 150 000 kronor

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]