[ Annons ]

Transaktionsvolymen har varit hög under 2014. I Göteborg uppgick den till 14 miljarder kronor. I hela landet omsattes 156 miljarder kronor, vilket är en miljard mer än rekordåret 2008.
Publicerat 7 januari, 2015

Transaktionsvolymen slog rekord under 2014

Transaktionsvolymen har varit hög under 2014. I Göteborg uppgick den till 14 miljarder kronor. I hela landet omsattes 156 miljarder kronor, vilket är en miljard mer än rekordåret 2008.

För Göteborg är den höga transaktionsvolymen på 14 miljarder under 2014 ett rekord med råge. Att jämföra med 2013 års volym som var cirka 4,9 miljarder kronor eller den tidigare rekordvolymen från 2006 om cirka 9 miljarder kr. Det gör Göteborg som till den näst största transaktionsmarknaden i Sverige.

[ Annons ]

Investerarna är både lokala, nationella och internationella. Det är bara är en affär över 1 miljard kronor, Volvos försäljning till Söderport, vilket visar att mängden affärer i antal också varit ovanlig hög. Bland de största köparna kan nämnas Söderport, Balder, Niam, Victoria Park samt Stena Fastigheter.

Transaktionsåret 2014 blev ett rekordår för Sverige i helhet. Med en transaktionsvolym på 156 miljarder kronor är det en miljard mer än vad som omsattes det tidigare rekordåret 2008. Omsättningen av bostäder störst med 27 procent av kapitalet, följt av kontor med 25 procent.

Stockholm stod för cirka 36 procent av investeringsvolymen och marknaderna utanför storstadsregionerna 17 procent. Västra Götalands andel var strax under 10 procent och Skånes närmare 8 procent. Det betyder att nästan 30 procent av det investerade kapitalet skedde utanför storstadsregionerna.
– Det ökade intresset för marknaderna utanför storstadsregionerna sammanhänger med att investerarna idag är beredda att ta mera risk. Fokus har gått från lågrisk till avkastning och därför har investerarna i ökad utsträckning intresserat sig för fastigheter i sekundära lägen, säger Karin Witalis, Head of Research för DTZ i Sverige.

Nästan 85 procent av det investerade kapitalet och närmare 80 procent av försäljningsvolymen var svenska aktörer, men det finns ett ökat intresse från utlandet. Storleken på de utländska investerarnas affärer låg i snitt på 900 miljoner kronor, jämfört med de svenska på 250 miljoner kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]