Den totala transaktionsvolymen under 2011 uppgick till 105 miljarder kronor. Detta motsvarar en minskning med fem procent jämfört med föregående år då transaktionsvolymen uppgick till 110 miljarder kronor. Det enligt Jones Lang LaSalles bedömning.
Publicerat 2 januari, 2012

Transaktionsvolymen bromsar in

Den totala transaktionsvolymen under 2011 uppgick till 105 miljarder kronor. Detta motsvarar en minskning med fem procent jämfört med föregående år då transaktionsvolymen uppgick till 110 miljarder kronor. Det enligt Jones Lang LaSalles bedömning.

Under det fjärde kvartalet 2011 genomfördes transaktioner till ett värde om 29 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning, vilket motsvarar en minskning med 32 procent jämfört med samma period 2010. Det är framförallt under årets sista kvartal, det som normalt uppvisar årets starkaste siffror, som transaktionsaktiviteten avtog. Senast en märkbar nedgång i transaktionsvolymen under årets sista kvartal noterades, var under det sista kvartalet 2008, strax innan finanskrisen på allvar slog till mot Sverige. Den nuvarande europeiska skuldkris och nervositeten på världens finansmarknader, samt den sämre tillgången till finansiering har börjat göra avtryck även i Sverige.

[ Annons ]

Transaktionsvolymen för så kallade cross border-transaktioner minskade med 25 procent till 34 miljarder kronor, att jämföra med 45 miljarder kronor under 2010. Andelen cross border-transaktioner var 32 procent under 2011 jämfört med 41 procent under föregående år. Trots att den svenska marknaden anses vara attraktiv bland de utländska investerarna, finner många att det är svårt att hitta ett utbud av investeringsobjekt som uppfyller deras avkastningskrav.

Även andelen transaktioner med ett värde om 500 miljoner kronor eller mer, har minskat något jämfört med föregående år. Under 2011 utgjorde dessa transaktioner 47 procent av den totala transaktionsvolymen, att jämföra med närmare 60 procent under 2010.

Samtliga våra tre storstadsområden har sett en relativt sett ökad aktivitet på marknaden, då deras respektive andel av den totala transaktionsvolymen ökar. Stockholms andel av den totala transaktionsvolymen i Sverige motsvarar 39 procent, Göteborgs 7 procent samt Malmös 4 procent. Följaktligen kan konstateras att ungefär hälften av affärerna görs i våra tre storstadsområden, och ungefär hälften sker i övriga delar av Sverige. Jones Lang LaSalle konstaterar att trenden med större portföljaffärer ”ute i landet” håller i sig även i år. Av årets tio största affärer är endast två hänförliga till bestånd i våra tre storstadsområden.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]