Transaktionsvolymen för det senaste kvartalet var nästan hälften så stor jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Publicerat 4 oktober, 2012

Transaktionstakten avtar

Transaktionsvolymen för det senaste kvartalet var nästan hälften så stor jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Aktiviteten på transaktionsmarknaden har minskat. Det visar nya siffror från fastighetsrådgivarbyrån Savill. Det senaste kvartalet uppgick transaktionsvärdet till cirka 15 miljarder kronor, vilket innebär en minskning på 45 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011. Sett till hela året ligger transaktionsvolymen dock i linje med det långsiktiga genomsnittet. Årets tre första kvartal uppgick transaktionsvärdet till 67 miljarder kronor. Samtidigt har det totala antalet transaktioner minskat.

[ Annons ]

Till transaktionerna under årets första sex månader hör värdefulla uppköp av börsnoterade bolag såsom Dagon och Brinova, samt försäljningar av stora portföljer i storstäderna.

– Sett till antalet transaktioner växer en annan bild fram som pekar mot en svagare marknad där transaktionstakten mätt på antalet transaktioner har minskat kontinuerligt sedan 2010” säger Savills analyschef Peter Wiman i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]