Jörgen Jonsson, koordinator på Utrednings- och utvecklingsenheten på Norrköpings kommun, Ninos Gawrieh, bokonsulent på Hyresbostäder, Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) på Norrköpings kommun, Andreas Norlén, riksdagsledamot (M) för Östergötland, Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord och Kristina Alstam, universitetslektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet under seminariet "Tjugo personer på tjugo kvadrat".
Publicerat 2 juli, 2018

Trångboddhet på tapeten i Almedalen

Social bostadspolitik, omskrivning av Ebo och förändrad prioritet för allmännyttiga bostadsbolag. Det var några idéer som presenterades för att minska trångboddheten i Sverige, under seminariet ”Tjugo personer på tjugo kvadrat” i Almedalen under måndagen.

Bidragsfusk gör att pengar läcker från statliga institut och myndigheter. Det medför stora problem för fastighetsägaren när upp till tjugo personer kan skrivas på en och samma adress, eller när ytor som inte är avsedda till boende blir det.

[ Annons ]

– Boendena är ju inte dimensionerade för det antalet människor. Det medför ett ökat slitage på fastigheten. Men framförallt profiterar man på människors utsatthet, sade Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Men Fastighetsägarna vill också se en mer ansvarsfull bostadspolitik.

– Det har inte funnits en social bostadspolitik för att få in dem som står allra längst bort från bostadsmarknaden. Den gruppen har historiskt fallit mellan stolarna. Problemet blir att det inte byggs alls för dem som står längst från bostadsmarknaden. Vi måste hitta andra sätt för att skapa boenden för dem som inte har råd med de billigaste formerna, sade Peter Sörman.

Att trångboddheten inte går att lösa enbart genom nya bostäder, var alla överens om. Istället behövs ett rejält omtag, där de allmännyttiga bostadsbolagen måste ta ett större socialt ansvar, menade Kristina Alstam, universitetslektor på Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.

– Man måste prata om social vinst, snarare än ekonomisk, sade hon.

Jörgen Jonsson, från Utrednings- och utvecklingsenheten på Norrköpings kommun, menar att kommunerna måste få bättre koll på vilka boenden som faktiskt går att bo i, så att skräckexempel där människor bor i städskrubbar upphör. Sedan måste även fastighetsägaren, enligt Jonsson, reglera hur många som får bo i vardera lägenhet vid skrivning av förstahandskontrakt.

– Om sådana kontrakt finns och den som bor där bryter mot det, kan man som fastighetsägare bryta det kontraktet, sade han.

Han menar även att lagen om eget boende (ebo) behöver skrivas om. Där fick han medhåll från Ninos Gawrieh, bokonsulent på Hyresbostäder, som poängterar att nyanlända integreras snabbare i miljöer om de har mindre inflytande över var bor.

– Många söker sig till den trygghet man känner till och det är ofta de man delar kultur med. Men man kanske integreras snabbare om man inte kan flytta dit man vill, sade Ninos Gawrieh.

– Orimliga hyresförhållanden vid uthyrning i andra hand, ofta till ockerhyror, gör att dem utan kontaktnät eller med ekonomiska problem, leds till bidragsfusk, sade Ninos Gawrieh.

– Vi behöver en samverkan och den måste börja idag, helst igår. Alla myndigheter eller organisationer där pengar kan slussas bort av svarthandel och bidragsfusk måste börja samverka, annars kommer de har problemen kvarstå, sade Ninos Gawrieh.

Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) på Norrköpings kommun, menar dock att man istället måste fokusera på andra lösningar, när det gäller bostäder för de allra mest utsatta.

– Att bygga billigare kommer inte lösa problemet, för de med låga inkomster kommer ändå aldrig ha råd ens med de billigaste lägenheterna som produceras.

Andreas Norlén, riksdagsledamot (M) för Östergötland var, inte helt oväntat, av en helt annan åsikt.

– Nybyggnation är ett sätt att minska trångboddheten. Vi behöver ett utökat bostadsbyggande, där vi ser över hyresättningssystemet och skatteregler för fastighetsägarna, sade han.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]