Foto: Mostphotos/ Roland Magnusson
Publicerat 14 februari, 2017

Trångboddhet i miljonprogrammen

Vart femte hushåll i storstäderna är trångbodda och tätast bor familjer i miljonprogrammen: ”Jag har träffat ungdomar som inte vill vara hemma efter skolan eller inte vill vara lediga på lov eftersom det är så trångt hemma”, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Det är Evidens som på uppdrag av HSB gjort rapporten ”Trångboddhet i Sverige – beskrivning av nuläget och diskussion om effekter”. Tydligt är att vi sedan 1990 minskat ytan per boende, men skillnaderna är relativt små eller till och med inga utanför de tre storstäderna. Men i Stockholm, Göteborg och Malmö har trenden varit fler boende per bostad och vart femte hushåll i de städerna anses nu vara trångbodda. Det innebär enligt normen att varje person boende i en lägenhet inte har eget sovrum.

[ Annons ]

Är det då inte rimligt att de som väljer att bo i en storstad får räkna med att tränga ihop sig?

– Jo, om det är frivillig trångboddhet. Vi ser att många familjer värdesätter att bo kvar i innerstäderna även om de har råd och möjlighet att köpa ett radhus eller bo större längre ut, säger Anders Lago.

– Men, tillägger han, det som är bekymmersamt är den ökade trångboddheten som råder i stora miljonprogramsområden där nyanlända får tränga ihop sig. Det får stora konsekvenser för både individer och samhället. Samhället riskerar att dras isär och en redan bristfällig integration riskerar att försämras ytterligare, säger Anders Lago.

Rapporten visar att ungefär hälften av asylinvandrarna och 65 procent av anhöriginvandrarna initialt bosätter sig i storstadsregionerna. Och efter fem år har koncentrationen till storstäderna ökat ytterligare med cirka 5 till 10 procentenheter. Samtidigt är mörkertalet stort.

– Vi vet att asylsökande som väljer sitt eget boende på egen hand i praktiken alltid blir inneboende hos släktingar och vänner. Vi får dessutom alltfler papperslösa, som helt saknar boende, flyttar runt, och som överhuvudtaget inte syns i någon statistik, säger Anders Lago.

Evidens slutsats är att man inte löser trångboddheten för den gruppen med nyproduktion eftersom många står utanför arbetsmarknaden och att de inom överskådlig inte kommer ha råd att köpa eller hyra en ny bostad. Anders Lago håller med om analysen.

– Det måste till andra medel, ökad omflyttning för att frigöra billigare bostäder, och ny social bostadspolitik. Tyvärr havererade de bostadspolitiska samtalen och vi har hamnat i ett dödläge.

Han påpekar att HSB inte bara bygger bostadsrätter utan även kompletterar med satsningar på hyresrätter.

– Vi är Sveriges största privata hyresvärd med 25 000 hyresrätter över hela landet.

Läs hela rapporten här. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]