[ Annons ]

Andreas Hatzigeorgiou, vd och Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, presenterar ”En bättre plan för svensk infrastruktur” – Stockholms Handelskammares alternativa förslag till Trafikverkets planförslag. Foto från vänster: Pressbild, Christian Gustavsson/Lars Johansson, Mostphotos/Pressbild, Josefine Bäckström.
Publicerat 14 februari, 2022

”Trafikverkets förslag är en förlustaffär”

Stockholms Handelskammare presenterar nu sitt eget förslag – ett alternativ som kan ge 250 miljarder i större samhällsnytta.

Den 30 november förra året redovisade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren. Förslaget ligger ute på remiss fram till den 28 februari, därefter ska regeringen bereda det innan beslut fattas i maj eller juni.

Stockholms Handelskammare anser att Trafikverkets förslag innebär en förlustaffär för Sverige och inte ger tillbaka de pengar som spenderas i termer av samhällsnytta. I sitt förslag, En bättre plan för svensk infrastruktur, redovisar de hur Sverige kan få större utväxling av investeringen och hur infrastrukturen kan förvaltas bättre under den kommande tolvårsperioden. 

[ Annons ]

Det har utmynnat i ett förslag till nationell plan där samma investeringskostnad ger 250 miljarder kronor, drygt 24 000 kronor mer per svensk, i ökade samhällsekonomiska nyttor. 

– Vårt planförslag kommer i många fall innebära bättre förutsättningar för förtätning. Vi lyfter flera möjliga investeringar där bättre infrastruktur skulle medföra ökad potential för bostadsbyggande. I dag har många kommuner högt ställda ambitioner som tyvärr blir lidande när Trafikverket, staten, inte kan svara upp mot sina åtaganden. Vi hoppas kunna lösa flera sådana knutar med det hör förslaget, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert med ansvar för infrastrukturfrågor på Stockholms Handelskammare.

Genom att stuva om bland de föreslagna investeringarna ska Handelskammarens förslag ge ökad nytta för hela Sverige, högre trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och gynna den gröna omställningen. I planen föreslås bland annat att ett antal projekt påskyndas och får en större finansiering eller finansieras fullt ut. 

– Ett exempel är vårt förslag om ett tidigareläggande av fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala. Flera kommuner har omfattande planer som riskerar inte kunna realiseras i det fall Trafikverkets förslag blir verklighet. Myndigheten föreslår en kraftig försening av investeringen, vilket skulle innebära att nödvändig infrastruktur för den tillkommande bebyggelsen inte finns på plats.

Bland de nya projekten märks även ett samlat paket med satsningar på Norrbotniabanan, kapacitetsförstärkning på Malmbanan och vägåtgärder i Skellefteå för att möta investeringarna i regionens nya industrier. Det anslås även betydande medel för att förbättra pendlingen i Syd- och Västsverige. Sammantaget rör det sig om 15 nya järnvägsprojekt och ett stort antal vägprojekt som fyller viktiga funktioner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]