Generaldirektör Lena Erixon lämnade på torsdagen över Trafikverkets förslag för nationell trafikslagsövergripandeplan till infrastruktursminister Tomas Eneroth.
Publicerat 1 september, 2017

Trafikverket lämnar över sitt trafikplansförslag till regeringen

I mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan. I uppdraget ingår det att väga in förutsättningar för nytt och ökat bostadsbyggande. I går lämnades förslaget över till regeringen.

I går, torsdag den 31 augusti, överlämnade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon Trafikverkets förslag till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Planen skickas samtidigt ut på öppen remiss fram till den 30 november. Förslaget fokuserar bland annat på utvecklingen av hållbara städer, med satsningar på cykel- och kollektivtrafik och med inplanerade höghastighetsjärnvägar över hela Sverige.

[ Annons ]

– Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Förslaget har en planerad ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor och avser perioden 2018-2029, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden. Hälften av summan är märkta åt att bygga nya vägar och järnvägar. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar. Budgeten är satt i samråd med de olika länen och ska värna om kvaliteten i den befintliga infrastrukturen, men även möta morgondagens utmaningar och hållbarhetskrav.

– Regeringen har sett att det behövs en samlad politik för bostäder och infrastruktur. Därför fick Trafikverket i uppdrag att titta på hur infrastrukturåtgärder kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. Det ska bli spännande att se hur Trafikverket har hanterat frågan och hur många bostäder åtgärderna kan skapa förutsättningar för, säger Tomas Eneroth.

Regeringen förväntas presentera en slutgiltig plan under våren 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]