Publicerat 24 januari, 2023

Trafikverket häver kontrakt med entreprenör för del av Västlänken i Göteborg

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger deletapp Haga, i tågtunneln Västlänken i Göteborg. Huvudskäl för hävning är omfattande och tilltagande förseningar i deletappen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Entreprenören AGN har i deletappen under en längre period haft en omfattande och växande försening. Därför väljer Trafikverket idag att häva kontraktet.

Kontraktet med AGN upphör med omedelbar verkan och arbetsplatserna tas över av Trafikverket till dess att en ny entreprenör kan vara på plats.

Nästa steg är att Trafikverket kommer att påbörja en ny upphandling av återstående arbete. Trafikverkets mål är att fullfölja arbetet med en annan entreprenör, för att minimera påverkan på tid och kostnad. En åtgärd är att Trafikverket kommer tillföra kapacitet i järnvägssystemet genom att öppna Västlänkens station centralen under 2026.

Den ursprungliga tidsplanen var att hela Västlänken skulle öppna i december 2026. Nu är det oklart hur lång förseningen blir. Västlänken är en åtta kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark byggs vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]